192 Будівництво та цивільна інженерія (Мости і транспортні тунелі)

Забезпечення  підготовки    спеціалістів  до  розв’язання ними  складних спеціалізованих задач та практичних проблем у  галузі архітектури та будівництва, проектування та будівництва мостових та інших інженерних споруд, що передбачає  застосування певних теорій та методів відповідних наук,  отримання  концептуальних наукових та практичних знань, критичне осмислення теорій, принципів, методів і понять у сфері професійної діяльності та навчання.

Ступінь вищої освіти

Термін навчання - 3 роки 10 місяців.

Ліцензійний обсяг - 25.

Кредитів - 240 кредитів ECTS, в  тому числі 180 кредитів ECTS – нормативні дисципліни, 60 кредитів ECTS – дисципліни за вибором студента. 

Термін навчання - 1 рік 4 місяці

Ліцензійний обсяг - 25

Кредитів - 90 кредитів ЄКТС, в тому числі: 64,5 кредитів ЄКТС – дисципліни обов`язкової підготовки, 25,5 кредитів ЄКТС – дисципліни за вибором студента.