Перелік вибіркових дисциплін освітнього рівня PhD

 • Соціологічні аспекти науково-прикладних досліджень (4 кредити) 
 • Науковий стиль мовлення (4 кредити) 
 • Стратегія економічного розвитку (4 кредити) 
 • Управління економічною безпекою (4 кредити) 
 • Економічні проблеми та механізм ресурсозбереження та інтенсифікації виробництва (4 кредити)  
 • Управління виробничо-господарською діяльністю (4 кредити) 
 • Інноватика та управління інноваційною дільністю (4 кредити) 
 • Економічне забезпечення конкурентоспроможності (4 кредити) 
 • Методи дослідження в економіці і менеджменті (4 кредити) 
 • Управління міжорганізаційними взаємовідносинами (4 кредити) 
 • Управління конкурентоспроможністю (4 кредити) 
 • Управління знаннями (4 кредити) 
 • Управління результативністю (4 кредити) 
 • Маркетингове забезпечення модернізації економіки (4 кредити) 
 • Креативний менеджмент (4 кредити) 
 • Системний аналіз якості навколишнього середовища (4 кредити) 
 • Організація управління в екологічній діяльності (4 кредити) 
 • Природоохоронний менеджмент (4 кредити) 
 • Технологія захисту довкілля (4 кредити) 
 • Природоохоронне законодавство (4 кредити) 
 • Фізико-хімічні методи досліджень (4 кредити) 
 • Методологія та методи наукового аналізу (4 кредити) 
 • Програмна інженерія розробки WEB сервісів та додатків (4 кредити) 
 • Інформаційні технології (4 кредити) 
 • САПР (4 кредити) 
 • Системний аналіз (4 кредити) 
 • Синергетика (4 кредити) 
 • Управління проектами (4 кредити) 
 • Телекомунікаційні технології інтелектуальних транспортних систем (4 кредити) 
 • Аналіз та синтез систем керування в MATLAB (4 кредити) 
 • Мехатроніка (4 кредити) 
 • Теорія та практика аналізу та синтезу інтелектуальних вимірювальних інформаційних систем та комплексів (4 кредити) 
 • Метрологічне забезпечення наукових досліджень (4 кредити) 
 • Сучасні матеріали та технології (4 кредити) 
 • Перспективні методи реновації поверхні (4 кредити) 
 • Сучасні методи вивчення будови матеріалів (4 кредити) 
 • Вибір, обробка та використання матеріалів в машинобудуванні (4 кредити) 
 • Математичне моделювання в матеріалознавстві (4 кредити) 
 • Напрямки підвищення якості матеріалів (4 кредити) 
 • Прикладна трибологія (4 кредити) 
 • Інформаційні технології в матеріалознавстві (4 кредити) 
 • Динаміка машин (4 кредити) 
 • Теорія тертя зношування та змащення машин (4 кредити) 
 • Методи математичного моделювання робочих процесів машин (4 кредити) 
 • Аналіз та синтез систем автоматичного проектування в MathLab (4 кредити) 
 • Комп’ютерні системи керування машин (4 кредити) 
 • Випробування та діагностування машин (4 кредити) 
 • Логістичні системи БДМ (4 кредити) 
 • Методи дослідження складних енергетичних систем (4 кредити) 
 • Методи математичного моделювання робочих процесів в ДВЗ (4 кредити) 
 • Сучасні комп’ютерні програми проектування двигунів та енергетичних установок (4 кредити) 
 • Комп’ютерні системи керування енергетичними установками (4 кредити) 
 • Випробування та діагностування енергетичних установок (4 кредити) 
 • Використання штучного інтелекту для синтезу та моделювання систем (4 кредити) 
 • Довговічність дорожніх бетонів (4 кредити) 
 • Основи механіки композіційних будівельних матеріалів (4 кредити) 
 • Системний аналіз та теорія систем (4 кредити) 
 • Проектування автомобільних доріг (4 кредити) 
 • Комп'ютерні технології в будівництві та експлуатації автомобільних доріг (4 кредити) 
 • Системне проектування автомобільних доріг (4 кредити) 
 • Просторові розрахунки мостів (4 кредити) 
 • Комп'ютерне моделювання (Ліра-Мономах) (4 кредити) 
 • Методика статистичної обробки експериментальних даних випробування мостів (4 кредити) 
 • Іноваційні методи оцінки транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг (4 кредити) 
 • Перспективні технології будівництва, реконструкції та капітального ремонту автомобільних доріг (4 кредити) 
 • Технології ресайклігу та підсилення дорожніх одягів (4 кредити) 
 • Прогресівні технології експлуатаційного утримання автомобільних доріг (4 кредити) 
 • Теорія коливань в автомобільному транспорті (4 кредити) 
 • Організація та методика проведення науково-дослідницької та винахідницької діяльності (4 кредити) 
 • Математичне моделювання робочих процесів в автомобілях та тракторах (4 кредити) 
 • Планування експерименту та обробка отриманих експериментальних даних (4 кредити) 
 • Системотехніка автомобільного транспорту (4 кредити) 
 • Прогресивні технології на автомобільному транспорті (4 кредити) 
 • Системи керування в автомобільному транспорті (4 кредити) 
 • Ергономіка та дизайн автомобільного транспорту (4 кредити) 
 • Спеціальні питання теоретичної електротехніки (4 кредити) 
 • Системи діагностики та контролю в автомобільному транспорті (4 кредити) 
 • Функціональна стабільність транспортних засобів (4 кредити) 
 • Інтегровані транспортні процеси (4 кредити)  
 • Методи дослідження ефективності складних транспортних систем (4 кредити) 
 • Функціональна логістика (4 кредити) 
 • Аналітика транспортних процесів (4 кредити) 
 • Управління дорожнім рухом (4 кредити) 
 • Аудит безпеки дорожнього руху  (4 кредити)