101 Екологія

Освітня програма ґрунтується на результатах сучасних наукових досліджень у галузі екології та охорони навколишнього середовища, сучасних методах інструментальних вимірювань та засобах і методах обробки результатів дослідження екологічних аспектів, впровадженні інноваційних технологій у професійну діяльність, та орієнтує на подальшу професійну і наукову кар’єру. 

Ступінь вищої освіти

Термін навчання - 1 роки 9 місяців

Ліцензійний обсяг - 30 

Кредитів - 120  кредитів ECTS,  в тому числі 90 кредитів ECTS – обов'язкові дисципліни, 30 кредитів ECTS – дисципліни за вибором студента. 

Термін навчання - 3 роки 9 місяців

Ліцензійний обсяг - 101 (загальний ліцензійний обсяг денної та заочної форм навчання)

Кредитів - 240  кредитів ECTS

Термін навчання - 1 рік 4 місяці

Ліцензійний обсяг - 30

Кредитів - 90 кредитів ECTS

Термін навчання - 4 роки

Ліцензійний обсяг - 5

Кредитів - 45 кредитів ECTS