Перелік документів, щодо прийняття на роботу:

 • Трудова книжка (2 екз.);
 • Ксерокопія паспорта (2 екз.) ;
 • Ксерокопія ідентифікаційного номера (2 екз.) ;
 • Ксерокопії документів про освіту (2 екз.) ;
 • (для науково – педагогічних працівників – про вищу освіту, про наук. ступінь та вчене звання (2 екз.) ;
 • Ксерокопія свідоцтва про соціальне страхування (при наявності) ;
 • Ксерокопія свідоцтва про пільги;
 • Список наукових праць (винаходів, публікацій) при наявності;
 • Особистий листок, картка обліку, згода на обробку персональних даних (бланки надаються відділом кадрів) ; -
 • 2 фотографії 3x4;


Для зовнішніх сумісників

 • Ксерокопія свідоцтва про пільги (за наявністю) ;
 • Довідка з основного місця роботи з визначенням повної поштової адреси, установи;