Кадровий склад

Чисельність науково-педагогічного персоналу - 295

Чисельність науково-педагогічного складу - 355

Чисельність старшого науково-педагогічного персоналу жінок - 175

Частка жінок, які отримують вчені ступені - 20