Автотехнічна експертиза. Дослідження обставин ДТП 

  ISBN 978-966-303-470-6    

 

Радіоекологія

 ISBN 978-966-303-510-9     

 

The development of the us transportation system in the 20th century

О.В. Первашова

  ISBN  ISBN 978-966-303-509-3   

 

Лабораторний практикум з технічної експлуатації автомобілів

Волков В.П.,

Мармут І.А.,

Мигаль В.Д.

  ISBN 978-966-303-472-0    

 

  Гідравліка, гідрологія, гідрометрія

  О.В. Білов

  ISBN 978-966-303-500-0      

Система автоматизованого проектування друкованих плат p-cad 2001

О.П. Шапошнікова

   ISBN 978-966-303-511-6    

Економіка та організація інноваційної діяльності

   ISBN 978-966-303-479-9    

 

Основи системного аналізу

  Ніконов О.Я.,

Кудін А.І.,

Костікова М.В.,

Скрипіна І.В. 

   ISBN  978-966-303-487-4    

Педагогіка та технологія дистанційного навчання

В.В. Бондаренко,

В.М. Кухаренко

   ISBN 978-966-303-508-6    

Риторика

В.В. Бондаренко

   ISBN   978-966-303-507-9  

Управління проектами

Дмитрієв І.А.,

Деділова Т.В.,

Кирчата І.М    

   ISBN 978-966-303-505-5    

 

  Вантажопідйомні машини циклічної дії

І.Г. Міренський

   ISBN 978-966-303-478-2    

Транспортно-експедиторська діяльність 

Нагорний Е.В.,

Ломотько Д.В.,

Шраменко Н.Ю

   ISBN 978-966-303-493-5    

Невизначений інтеграл

О.Л. Вишневецький,

О.Д. Толстяк

   ISBN   

Методи визначення показників якості дорожніх бітумів.

В.О. Золотарьов, Я.І Пиріг

   ISBN 978-966-303-494-2      

Статичний розрахунок слідкувального гідроприводу

О.О. Кащенко

   ISBN 978-966-303-496-6    

Фізичні основи прогресивних магнітно-імпульсних технологій в виробництві та ремонті АТЗ

Батигін Ю.В.,

Гнатов А.В.,

Чаплигін Є.О

   ISBN 978-966-303-502-4    

 

  Основи екологічної токсикології.

Е.Б. Хоботова,

М.І. Уханьова,

О.М. Крайнюков  

 ISBN 978-966-303-426-3  

Довідник з підготовки до вступного іспиту до магістратури з дисципліни «іноземна мова (за професійним спрямуванням)»

   ISBN   

 Типові задачі з економіки підприємств автомобільного транспорту

О.М. Жарова,

і.А. Дмитрієв,

і.М. Кирчата

   ISBN  978-966-303-495-9  

Англійська мова (за професійним спрямуванням). Тестові завдання з підготовки до модульних контролів

Є.М. Воронова,

С.В. Воробйова,

О.В. Первашова.

  ISBN 978-966-303-402-7  

  Мова для всіх. 

В.В. Бондаренко,

О.О. Резван,

Н.С. Моргунова,

Л.С. Безкоровайна

  ISBN 978-966-303-406-5  

 

 

Этот многоликий мир бизнеса

Штыленко В.Е.,

Штыленко Е.Л.,

Романов Ю.А

  ISBN 978-966-303-408-9  

 

 

Аналіз і синтез систем автоматичного керування в MATLAB

О. Г. Гурко,

І.Ф. Єрьоменко

  ISBN 978-966-303-398-3  

Технологія безвідходного виробництва 

Космін О.В

  ISВN 978-966-303-392-1  

 

 

 

Технологічні основи машинобудування

М.А. Подригало,

О.С. Полянський,

Б.В. Савченков.

  ISВN 978-966-303-463-8   

Проектування АРП та ремонтних дільниць

О.С. Полянський,

Б.В. Савченков,

Є.О. Дубінін,

В.В. Задорожня.

  ISBN 978-966-303-456-0    

 

Технологія відновлення деталей та ремонту автомобілів

О.С. Полянський,

Б.В. Савченков,

Є.О Дубінін

    ISBN 978-966-303-467-6     

Automation and Computer-Integrated Technologies

Н.В.Саєнко,

С.В. Понікаровська

  ISBN 978-966-303-411-9  

 

Екологічна та радіаційна безпека

О.В. Полярус,

Є.А. Подольська,

С.В. Мінка

ISBN 978-966-303-431-7

 

Економіка праці на автомобільному транспорті

В.Г. Шинкаренко,

О.М. Криворучко

ISBN 978-966-303-440-9

 

Комерційна робота на транспорті

Є.В. Нагорний,

Н.Ю. Шраменко,

Г.І. Нестеренко

ІSBN 978-966-303-443-0

 

Управління автомобільними перевезеннями

Т.В. Столяр.

ISBN 978-966-303-407-2

Електричні системи автотранспортних засобів

 О.В. Бажинов,

О.М. Биков,

Г.С. Сєріков.

ISBN 978-966-303-434-8

 

Маркетинг взаємовідносин АТП з основними партнерами

 Шинкаренко В.Г.,

Федотова І.В

ISBN 978-966-303-412-6

 

 

Маркетингова діяльність автотранспортного підприємства

В. Г. Шинкаренко

ІSВN 978-966-303-441-6

 

Розрахунок та будiвництво залiзобетонних водопропускних труб 

В. К. Жданюк

ISBN 978-966-303-354-9

 Практикум з вищої математики. Визначений інтеграл та його застосування

 Т. О. Ярхо

  ISBN  978-966-303-379-2  

Технология конструкционных материалов и материаловедение

  ISBN  978-966-303-360-0  

 История Украины

В. В. Гребенюк,

Е. Т. Евсеев,

Л. А. Прилуцкая

ISBN 978-966-303-364-8

 Визначення зусиль в елементах нерозрiзних прольотних будов мостiв

В. О. Голеско,

С. М. Краснов

ISBN 978-966-303-373-0

Физика (раздел Механика). Примеры решения задач

Т. В. Гаврилова,

Е. Ф. Еремина,

Д. В. Федорченко

ISBN 978-966-303-361-7

Прогресивнi технологiї в автотранспортних засобах

Ю. В. Батигiн,

А. В. Гнатов,

Є. О. Чаплигiн

   ISBN 978-966-303- 378-5

Прогресивнi технологiї в автотранспортних засобах

Ю. В. Батигiн,

А. В. Гнатов,

I. С. Трунова,

Є. О. Чаплигiн

   ISBN 978-966-303-353-2    

 

 

 

  Інформаційні системи і технології 

 Л. М. Симбiрська,

Г. Д. Симбiрський,

А. I. Левтеров

  ISBN 978-966-303- 374-7  

Информационные системы и технологии

Л. М. Симбирская,

Г. Д. Симбирский,

А. И. Левтеров

  ISBN 978-966-303- 375-4  

Інформаційні системи і технології

Л. М. Симбiрська,

Г. Д. Симбiрський,

А. I. Левтеров

  ISBN 978-966-303- 376-1  

Информационные системы и технологии

Л. М. Симбирская,

Г. Д. Симбирский,

А. И. Левтеров

  ISBN 978-966-303- 377-8

Харків. Перші кроки

В. В. Тараненко,

Л. Є. Солодова,

Т. Г. Доценко

ISBN 978-966-303-370-9

  Англiйська мова для зовнiшньоекономiчної дiяльност

  

 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА СТРОИТЕЛЬСТВА. ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ ОРГАНИЧЕСКИХ ВЯЖУЩИХ  

  С.В. Ефремов  

  Электронное издание на CD-ROM  

  ISBN 978-966-303-716-5  

ПРАКТИКУМ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

Крайнюк Е.В., Богатов О.И., Буц Ю.В., Каслин Н.Д.

Електронне видання на CD-ROM

ISBN 978-966-303-740-0

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК (ЗАГАЛЬНА ТЕОРІЯ)

Т.В. Ковальова, В.В. Маліков, І.О. Голеско

Електронне видання на CD-ROM

ISBN 978-966-303-709-7 

 MECHANICS AND MOLECULAR PHYSICS

Batygin Yu., Barbashova M., Chaplygin E., Sabokar O., Shinderuk S.

  Електронне видання на CD-ROM  

 

 

АВТОМАТИЗАЦІЯ КАМЕРАЛЬНОЇ ОБРОБКИ ГЕОДЕЗИЧНИХ РОБІТ У ПРОГРАМАХ CREDO DAT I CREDO ТОПОПЛАН 

Мусієнко І.В., Фоменко Г.Р., Синовець О.С., Саркісян Г.С.

Електронне видання на CD-ROM

ISBN 978-966-303-726-4

 

 

ЛЕКЦІЇ І ПРАКТИКУМ З ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ. ФУНКЦІЇ БАГАТЬОХ ЗМІННИХ

І.І. Мороз

Електронне видання на CD-ROM