ПОЛОЖЕННЯ

«Про студентське самоврядування Харківського національного автомобільно-дорожнього університету»

Прагнучи самостійно вирішувати питання самоорганізації, дозвілля, морально-етичного, культурного та спортивного розвитку студента як всебічно-розвинутої особистості, а також з метою активної участі студентів у громадському житті Харківського Національного Автомобільно-Дорожнього Університету, забезпечення співпраці студентських колективів, організацій та груп, студенти, співпрацюючи з керівництвом Університету, утверджують Положення про Студентське Самоврядування Університету, яке спрямоване на врегулювання відносин, пов'язаних з реалізацією права студентів на самоврядування. У ньому встановлюються правові та організаційні засади створення та функціонування Студентського Самоврядування.

Органи Студентського Самоврядування створюються на добровільних виборних засадах за ініціативою студентів і є складовою громадського самоврядування Університету.

Органи Студентського Самоврядування в Університеті здійснюють свою діяльність в інтересах всього студентства Університету.