Навчання на кафедрі військової підготовки

Військове звання офіцерів запасу

Партнери ХНАДУ

  ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ПОВІТРЯНИХ СИЛ ІМЕНІ ІВАНА КОЖЕДУБА (факультет підготовки офіцерів запасу за контрактом) здійснює набір на військову підготовку за програмою офіцерів запасу 

  МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ ВСТУПУ НА ВІЙСЬКОВУ ПІДГОТОВКУ  

- на військову підготовку можуть вступати громадяни України, які мають або здобувають ступінь вищої освіти не нижче бакалавра (студенти всіх форм навчання з 2 по 5 (6) курси, випускники закладів вищої освіти).

ВІЙСЬКОВЕ ЗВАННЯ ОФІЦЕРА ЗАПАСУ ДОЗВОЛИТЬ:

 • служити на умовах контракту на посадах офіцерського складу Збройних Сил України, структур Міністерства внутрішніх справ, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Служби безпеки, Державної прикордонної служби, Державної фіскальної служби; 
 • працювати в органах державної влади та управління; 
 • зробити більш успішну кар’єру за цивільною спеціальністю.

ПЕРЕВАГИ ВСТУПУ ДО ХНУПС імені ІВАНА КОЖЕДУБА: 

 • вартість послуги з військової підготовки – близько 22000 грн. за два роки навчання (оплата здійснюється за кожен семестр);
 • найбільший обсяг набору в м. Харкові забезпечує високу ймовірність вступу; 
 • відсутність обмежень кількості для вступу осіб жіночої статі; 
 • можливі варіанти проходження військової підготовки: 

- один день на тиждень (з урахуванням розкладу занять за місцем основного навчання студента) протягом двох років навчання; 

- протягом чотирьох тижнів щоденних занять під час зимових канікул студентів; 

- за індивідуальним графіком для студентів, які успішно опановують навчальну програму військової підготовки та цивільного закладу вищої освіти; 

 • зручне розташування місць проведення занять (центральний район міста, поблизу станцій метро).

Під час воєнного стану форма проведення занять – ДИСТАНЦІЙНА.

ПОРЯДОК ВСТУПУ НА ВІЙСЬКОВУ ПІДГОТОВКУ

1. Подати заяву на ім’я декана факультету цивільного закладу вищої освіти, до якої додати копії: 

 • паспорта громадянина України (на лицьовому боці аркуша – сторінки 1-2; на зворотному боці – прописка); 
 • картки фізичної особи – платника податків; 
 • приписного свідоцтва (для юнаків).

2. Отримати на факультеті підготовки офіцерів запасу за контрактом (ФПОЗК) ХНУПС направлення на проходження військово-лікарської комісії. Довідку про результати проходження подати до відбіркової комісії ХНУПС до 30.06.2023.

3. Пройти в ХНУПС імені Івана Кожедуба конкурсний відбір, який включає випробування:

 • допризовна підготовка;
 • професійно-психологічний відбір; 
 • фізична підготовка.

4. Укласти контракт про військову підготовку на ФПОЗК ХНУПС.

ПРИСВОЄННЯ ВІЙСЬКОВОГО ЗВАННЯ

Військове звання молодший лейтенант запасу присвоюється громадянам України наказом Міністра оборони України після проходження ними повного курсу військової підготовки та за наявності освітнього ступеня вищої освіти не нижче бакалавра.

Адреса ФПОЗК ХНУПС: м. Харків, вул. Клочківська, 228 (перехрестя з вул. Тобольською)

Телефон для довідок: (097)465-43-22, (067)579-93-88, (067)570 94 98, (067)577-77-71.

Електронна адреса ФПОЗК ХНУПС: hups.fpozk@ukr.net Сайт ХНУПС: www.hups.mil.gov.ua

ВАЖЛИВО

Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" щодо удосконалення деяких питань проходження громадянами військової служби (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2019, № 47, ст.314) У статті 17: частині восьмій

"Відстрочка від призову на строкову військову службу також надається громадянам України, які проходять військову підготовку за програмою підготовки офіцерів запасу при вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти. Така відстрочка надається на весь період проведення військової підготовки та на строк, що триває від завершення такої підготовки до присвоєння громадянину України первинного військового звання офіцерського складу, але не довше ніж до кінця поточного року після завершення підготовки".