Мова (мови) освітнього процесу

Мовою освітнього процесу (мовою навчання та оцінювання) в Університеті є державна (українська) мова. Використання іноземних мов в освітньому процесі Університету здійснюється відповідно до законодавства.

Для англомовних освітніх програм мова навчання та оцінювання – англійська.