Склад апеляційної комісії ІІ-го туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Матеріалознавство»

Голова комісії Скобло Т.С. д.т.н., професор кафедри технологічних систем ремонтного виробництва (Харківський національний технічний університет сільського господарства)
Члени комісії Калініна Н.Є. д.т.н., професор кафедри технології виробництва (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара)
  Багров В.А. к.т.н., доцент кафедри технології металів та матеріалознавства (Харківський національний автомобільно-дорожній університет)