Запрошуємо до участі у Всеукраїнському конкурсі студентських робіт з галузей знань і спеціальностей!

Повідомляємо, що згідно наказу Міністерства освіти і науки України від 24.11.2020 р. №1457 "Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у  2020/2021 навчальному році” Харківський національний автомобільно-дорожній університет призначено базовим закладом вищої освіти для проведення ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Матеріалознавство».

Згідно наказу ректора ХНАДУ №136 від 30.11.2020 року «Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2020/2021 навчальному році» Конкурс зі спеціальності "Матеріалознавство" проводиться на базі кафедри технології металів та матеріалознавства Харківського національного автомобільно-дорожнього університету.

Для участі у ІІ турі Конкурсу необхідно до 15 лютого 2021 року (за поштовим штемпелем) надіслати студентські наукові роботи переможців І туру Конкурсу Вашого ЗВО (у друкованому вигляді та на електронних носіях), у кількості не більше трьох робіт за напрямком на адресу університету: вул. Ярослава Мудрого, 25, Харків, 61002, вченому секретарю, спеціальність "Матеріалознавство".

Нагадуємо, що наукові роботи студентів повинні бути оформлені відповідно до вимог Розділу ІІІ «Положення про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 18 квітня 2017 року №605.

Організація ІІ туру конкурсу планується у два етапи: 

  • перший етап - рецензування робіт; 
  • другий етап - проведення підсумкової науково-практичної відеоконференції.

Проведення другого етапу ІІ туру конкурсу відбудеться у квітні 2021 року. Запрошення претендентам у переможці будуть надіслані за два тижня до дати проведення підсумкової відеоконференції.

Оплата відряджень учасників Конкурсу здійснюється за рахунок закладів вищої освіти, в яких вони навчаються або працюють.

Запрошуємо до участі всіх бажаючих!

Богомолов Віктор Олександрович
д.т.н., проф., в.о. ректора, голова галузевої конкурсної комісії
Тел.: 057-700-38-63

Прилуцька Людмила Анатоліївна
доц., вчений секретар університету
Тел.: 057-707-36-72
Е-mail: sci_khadi@remove-this.ukr.remove-this.net

Глушкова Діана Борисівна
д.т.н., завідувач кафедри технології металів і матеріалознавства
Тел.: 057-700-38-75,
         097-481-15-93
Е-mail: diana@remove-this.khadi.kharkov.remove-this.ua