Запрошуємо до участі у Всеукраїнському конкурсі студентських робіт з галузей знань і спеціальностей!

Повідомляємо, що згідно наказу Міністерства освіти і науки України від 24.11.2020 р. №1457 "Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у  2020/2021 навчальному році” Харківський національний автомобільно-дорожній університет призначено базовим закладом вищої освіти для проведення ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Матеріалознавство».

Згідно наказу ректора ХНАДУ №136 від 30.11.2020 року «Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2020/2021 навчальному році» Конкурс зі спеціальності "Матеріалознавство" проводиться на базі кафедри технології металів та матеріалознавства Харківського національного автомобільно-дорожнього університету.

Для участі у ІІ турі Конкурсу необхідно до 15 лютого 2021 року (за поштовим штемпелем) надіслати студентські наукові роботи переможців І туру Конкурсу Вашого ЗВО (у друкованому вигляді та на електронних носіях), у кількості не більше трьох робіт за напрямком на адресу університету: вул. Ярослава Мудрого, 25, Харків, 61002, вченому секретарю, спеціальність "Матеріалознавство".

Нагадуємо, що наукові роботи студентів повинні бути оформлені відповідно до вимог Розділу ІІІ «Положення про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 18 квітня 2017 року №605.

Організація ІІ туру конкурсу планується у два етапи: 

  • перший етап - рецензування робіт; 
  • другий етап - проведення підсумкової науково-практичної відеоконференції.

Проведення другого етапу ІІ туру конкурсу відбудеться у квітні 2021 року. Запрошення претендентам у переможці будуть надіслані за два тижня до дати проведення підсумкової відеоконференції.

Оплата відряджень учасників Конкурсу здійснюється за рахунок закладів вищої освіти, в яких вони навчаються або працюють.

Запрошуємо до участі всіх бажаючих!

Дмитрієв Ілля Андрійович  
д.е.н., проф., проректор з наукової роботи, голова галузевої конкурсної комісії

Прилуцька Людмила Анатоліївна
доц., вчений секретар університету
Тел.: 057-707-36-72
Е-mail: sci_khadi@remove-this.ukr.remove-this.net

Глушкова Діана Борисівна
д.т.н., завідувач кафедри технології металів і матеріалознавства
Тел.: 057-700-38-75,
         097-481-15-93
Е-mail: diana@remove-this.khadi.kharkov.remove-this.ua

Дати проведення підсумкової науково-практичної конференції
22 квітня 2021 року

Проведення підсумкової науково-практичної конференції планується за наступним графіком:
– 19 квітня 2021 року – технічна зустріч для перевірки якості підключення учасників (1200–1300);
– 22 квітня 2021 року – підключення до відеоконференції та реєстрація учасників (800–900), церемонія відкриття конференції (900–930), доповіді учасників підсумкової конференції (930–1800).

Підключення до відеоконференції відбуватиметься за наступними посиланнями:

19 квітня: 
https://us02web.zoom.us/j/81083653829?pwd=S2tkY3g2SGV4UkpHNFRMNGxCalg5QT09
Ідентифікатор конференції:
810 8365 3829
Код доступу: 615893

22 квітня: 
https://us02web.zoom.us/j/8716713576?pwd=ZVk5bkZDNE1pMlIyQ1dySUhVby9nQT09
Ідентифікатор конференції:
871 671 3576   
Код доступу: 250316

На підсумковій конференції автор роботи повинен зробити наукову доповідь українською мовою за своєю роботою (максимум 8 хв.) з обов’язковою мультимедійною презентацією, у якій не вказується найменування міста, закладу вищої освіти, прізвища та ім'я автора і наукового керівника. При підключенні до відеоконференції доповідачі повинні себе зазначити згідно шифру наукової роботи.