Склад галузевої конкурсної комісії для проведення II-го туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Цивільна безпека (Охорона праці)» 2019-2020 н.р.

Голова комісії Богомолов В.О. д.т.н., професор, проректор з наукової роботи (Харківський національний автомобільно-дорожній університет)
Заступник голови комісії Полярус О.В. д.т.н., професор, завідувач кафедри метрології та безпеки життєдіяльності (Харківський національний автомобільно-дорожній університет)
Секретар Попов В.М. к.т.н., доцент кафедри метрології та безпеки життєдіяльності (Харківський національний автомобільно-дорожній університет)
Члени комісії Березуцкий В.В. д.т.н., професор, завідувач кафедри охорони праці і навколишнього середовища (Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»)
  Глива В.А. д.т.н., професор, завідувач кафедри цивільної та промислової безпеки (Національний авіаційний університет)
  Нагурський О.А. д.т.н., професор, завідувач кафедри цивільної безпеки (Національний університет «Львівська політехніка»)
  Полянський О.С. д.т.н., професор, професор кафедри безпеки життєдіяльності (Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. Петра Василенка)
  Сахацький В.Д. д.т.н., професор кафедри метрології та безпеки життєдіяльності (Харківський національний автомобільно-дорожній університет)
  Стрілець В.М. д.т.н., доцент, старший науковий співробітник наукового відділу з проблем цивільного захисту та техногенно-екологічної безпеки (Національний університет цивільного захисту України)
  Сукач С.В. д.т.н., доцент, завідувач кафедри охорони праці, цивільної та промислової безпеки (Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського)
  Третьяков О.В. д.т.н., професор кафедри гігієни та фізіології людини (Харківська державна академія фізичної культури)
  Филипчук В.Л. д.т.н., професор, завідувач кафедри охорони праці та безпеки життєдіяльності (Національний університет водного господарства та природокористування)
  Богатов О.І. к.т.н, доцент, професор кафедри метрології та безпеки життєдіяльності (Харківський національний автомобільно-дорожній університет)
  Буц Ю.В. к.геогр.н., доцент, завідувач кафедри природоохоронних технологій, екології та безпеки життєдіяльності (Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця)
  Данова К.В. к.т.н., доцент, виконуючий обов’язки завідувача кафедри охорони праці та безпеки життєдіяльності (Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова)
  Каслін М.Д. к.т.н., професор, начальник навчального відділу (Харківський національний автомобільно-дорожній університет)
  Костиркін О.В. к.т.н, доцент, виконуючий обов’язки завідувача кафедри охорони праці та навколишнього середовища (Український державний університет залізничного транспорту)
  Мірус О.Л. к.х.н., доцент, завідувач кафедри промислової безпеки та охорони праці (Львівський державний університет безпеки життєдіяльності)