Склад апеляційної комісії ІІ-го туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Цивільна безпека (Охорона праці)»

Голова комісії Крайнюк О.В. к.т.н., доцент кафедри метрології та безпеки життєдіяльності (Харківський національний автомобільно-дорожній університет)
Члени комісії Можаєв О.О. д.т.н., професор кафедри мультимедійних інформаційних технологій і систем (Харківський національний університет внутрішніх справ)
  Ковальчук В.М. к.держ.упр., полковник служби цивільного захисту, начальник кафедри цивільного захисту та комп’ютерного моделювання екогеофізичних процесів (Львівський державний університет безпеки життєдіяльності)
  Кравцов М.М. к.т.н., доцент кафедри метрології та безпеки життєдіяльності (Харківський національний автомобільно-дорожній університет)
  Андрощук І.В. к.с-г.н., доцент, завідувач кафедри туризму та цивільної безпеки (Луцький національний технічний університет)