Запрошуємо до участі у Всеукраїнському конкурсі студентських робіт з галузей знань і спеціальностей!

Повідомляємо, що згідно наказу Міністерства освіти і науки України від 24.11.2020 року №1457 “Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у  2020/2021 навчальному році” Харківський національний автомобільно-дорожній університет призначено базовим закладом вищої освіти для проведення ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Цивільна безпека (Охорона праці)».

Згідно наказу ректора ХНАДУ №136 від 30.11.2020 року «Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2020/2021 навчальному році» Конкурс зі спеціальності "Цивільна безпека (Охорона праці)" проводиться на базі кафедри метрології та безпеки життєдіяльності Харківського національного автомобільно-дорожнього університету.

Для участі у ІІ турі конкурсу необхідно до 15 лютого 2021 року (за поштовим штемпелем) надіслати студентські наукові роботи переможців І туру Конкурсу Вашого ЗВО (у друкованому вигляді та на електронних носіях), у кількості не більше трьох робіт за напрямком на адресу університету: вул. Ярослава Мудрого, 25, Харків, 61002, вченому секретарю, спеціальність "Цивільна безпека (Охорона праці)".

Нагадуємо, що наукові роботи студентів повинні бути оформлені відповідно до вимог Розділу ІІІ «Положення про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 18 квітня 2017 року №605.

Організація ІІ туру конкурсу планується у два етапи: 

  • перший етап - рецензування робіт; 
  • другий етап - проведення підсумкової науково-практичної відеоконференції.

Проведення другого етапу ІІ туру Конкурсу відбудеться у квітні 2021 року. Запрошення претендентам у переможці будуть надіслані  за два тижня до дати проведення підсумкової відеоконференції.

Оплата відряджень учасників Конкурсу здійснюється за рахунок закладів вищої освіти, в яких вони навчаються або працюють.

Запрошуємо до участі всіх бажаючих!

Дмитрієв Ілля Андрійович
д.е.н., проф., проректор з наукової роботи, голова галузевої конкурсної комісії

Прилуцька Людмила Анатоліївна
доцент, вчений секретар університету
Тел.: 057-707-36-72
Е-mail: sci_khadi@remove-this.ukr.remove-this.net

Богатов Олег Ігорович
к.т.н., доцент кафедри метрології та безпеки життєдіяльності
Тел.: 057-738-77-88,
         097-485-69-70
Е-mail: bogatovolegigor@remove-this.ukr.remove-this.net

Дата проведення підсумкової науково-практичної конференції
15 квітня 2021 року

Проведення підсумкової науково-практичної конференції планується за наступним графіком:
– 12 квітня 2021 року – технічна зустріч для перевірки якості підключення учасників (1200–1230);
– 15 квітня 2021 року – підключення до відеоконференції та реєстрація учасників (900–920), церемонія відкриття конференції (930–945), доповіді учасників підсумкової конференції (945–1600).

Підключення до відеоконференції відбуватиметься за наступними посиланнями:

12 квітня: https://us02web.zoom.us/j/87373842798?pwd=MlBpRTNpcENFdXBtdWZpZktBNks5Zz09
Ідентифікатор конференції:
873 7384 2798   
Код доступу: 643726

15 квітня: https://us02web.zoom.us/j/85950437187?pwd=MkRuNEdrcWhNaEpZdGtzS28wTFpkZz09
Ідентифікатор конференції:
859 5043 7187  
Код доступу: 081266

На підсумковій конференції автор роботи повинен зробити наукову доповідь українською мовою за своєю роботою (максимум 7 хв.) з обов’язковою мультимедійною презентацією, у якій не вказується найменування міста, закладу вищої освіти, прізвища та ім'я автора і наукового керівника. При підключенні до відеоконференції доповідачі повинні себе зазначити згідно шифру наукової роботи.