Склад галузевої конкурсної комісії для проведення II-го туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Автомобільний транспорт»: Транспортне підприємництво 2021-2022 н.р.

Голова комісії Дмитрієв І.А. д.е.н., професор, проректор з наукової роботи (Харківський національний автомобільно-дорожній університет)
Заступник голови комісії Шевченко І.Ю. д.е.н., доцент, декан факультету управління та бізнесу (Харківський національний автомобільно-дорожній університет)
Секретар Левченко Я.С. Ds, доцент кафедри економіки і підприємництва (Харківський національний автомобільно-дорожній університет)
Члени комісії Зінченко О.А. д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів суб’єктів господарювання та інноваційного розвитку (Державний вищий навчальний заклад «Криворізький національний університет»)
  Овчиннікова В.О. д.е.н., професор кафедри економіки та управління виборчим і комерційним бізнесом (Український державний університет залізничного транспорту)
  Головко О.Г. к.е.н., доцент кафедри банківського бізнесу та фінансових технологій (Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна)
  Костенко Ю.А. к.т.н., доцент кафедри обліку і оподаткування (Харківський національний автомобільно-дорожній університет)
  Науменко М.О. к.е.н., професор кафедри менеджменту та військового господарства (Національна академія Національної гвардії України)
  Савенко О.А. к.е.н., доцент кафедри менеджменту і права (Дніпровський державний аграрно-економічний університет)