Склад галузевої конкурсної комісії для проведення II-го туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Автомобільний транспорт»: Транспортне підприємництво 2019-2020 н.р.

Голова комісії Богомолов В.О. д.т.н., професор, проректор з наукової роботи (Харківський національний автомобільно-дорожній університет)
Заступник голови комісії Шевченко І.Ю. к.е.н., доцент кафедри економіки і підприємництва (Харківський національний автомобільно-дорожній університет)
Секретар Левченко Я.С. д.філософії з галузі соціальні та поведінкові науки (спеціальність економіка), доцент кафедри економіки і підприємництва (Харківський національний автомобільно-дорожній університет)
Члени комісії Зінченко О.А. д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів суб’єктів господарювання та інноваційного розвитку (ДВНЗ «Криворізький національний університет»)
  Овчиннікова В.О. д.е.н., професор кафедри економіки та управління виробничим і комерційним бізнесом (Український державний університет залізничного транспорту)
  Костенко Ю.А. к.т.н., доцент кафедри обліку, оподаткування та міжнародних економічних відносин (Харківський національний автомобільно-дорожній університет)
  Головко О.Г. к.е.н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування (Харківський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи»)
  Савенко О.А. к.е.н., доцент кафедри менеджменту і права (Дніпровський державний аграрно-економічний університет)
  Науменко М.О. к.е.н., професор кафедри менеджменту та військового господарства (Національна академія Національної гвардії України)