Склад галузевої конкурсної комісії для проведення II-го туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Автомобільний транспорт»: Перевезення пасажирів і вантажів та безпека на автомобільному транспорті 2019-2020 н.р.

Голова комісії Богомолов В.О. д.т.н., професор, проректор з наукової роботи (Харківський національний автомобільно-дорожній університет)
Заступник голови комісії Нагорний Є.В. д.т.н., професор, завідувач кафедри транспортних технологій (Харківський національний автомобільно-дорожній університет)
Секретар Павленко О.В. к.т.н., доцент кафедри транспортних технологій (Харківський національний автомобільно-дорожній університет)
Члени комісії Горбачов П.Ф. д.т.н., професор, завідувач кафедри транспортних систем та логістики (Харківський національний автомобільно-дорожній університет)
  Наглюк І.С. д.т.н., професор, завідувач кафедри організації та безпеки дорожнього руху (Харківський національний автомобільно-дорожній університет)
  Лаврухін О.В. д.т.н., професор кафедри управління вантажною і комерційною роботою (Український державний університет залізничного транспорту)
  Мороз М.М. д.т.н., професор, завідувач кафедри транспортних технологій (Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського)
  Турпак С.М. д.т.н., професор завідувач кафедри транспортних технологій (Запорізький національний технічний університет)
  Лобашов О.О. д.т.н., професор, завідувач кафедри транспортних систем і логістики (Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова)
  Шраменко Н.Ю. д.т.н., професор кафедри транспортних технологій і логістики (Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. П. Василенка)
  Вдовиченко В.О. к.т.н., доцент кафедри транспортних технологій (Харківський національний автомобільно-дорожній університет)
  Музильов Д.О. к.т.н., доцент кафедри транспортних технологій і логістики (Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. П. Василенка)