Склад галузевої конкурсної комісії для проведення II-го туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Автомобільний транспорт»: Економіка автомобільного транспорту 2019-2020 н.р.

Голова комісії Богомолов В.О. д.т.н., професор, проректор з наукової роботи (Харківський національний автомобільно-дорожній університет)
Заступник голови комісії Дмитрієв І.А. д.е.н., професор, декан факультету управління та бізнесу (Харківський національний автомобільно-дорожній університет)
Секретар Шершенюк О.М. к.е.н., доцент кафедри економіки і підприємництва (Харківський національний автомобільно-дорожній університет)
Члени комісії Криворучко О.М. д.е.н., професор, завідувач кафедри управління та адміністрування (Харківський національний автомобільно-дорожній університет)
  Анісімова О.М. д.е.н., професор, завідувач кафедри інформаційних систем управління (Донецький національний університет імені Василя Стуса)
  Щербак В.Г. д.е.н., професор, завідувач кафедри підприємництва та бізнесу (Київський національний університет технологій та дизайну)
  Мельник Л.Г. д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, підприємництва та бізнес-адміністрування (Сумський державний університет)
  Аванесова Н.Е. д.е.н., професор кафедри фінансів та кредиту (Харківський національний університет будівництва та архітектури)
  Птащенко О.В. к.е.н., доцент, керівник відділу маркетингу та корпоративних комунікацій (Харківський національний економічний університет ім. Семена Кузнеця)