Склад галузевої конкурсної комісії II-го туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Автомобільний транспорт»: Екологічна безпека комплексу «автомобіль – навколишнє середовище» 2019-2020 н.р.

Голова комісії Богомолов В.О. д.т.н., професор, проректор з наукової роботи (Харківський національний автомобільно-дорожній університет)
Заступник голови комісії Внукова Н.В. д.т.н., професор, завідувач кафедри екології (Харківський національний автомобільно-дорожній університет)
Секретар Желновач Г.М. к.т.н., доцент кафедри екології (Харківський національний автомобільно-дорожній університет)
Члени комісії Сафранов Т.А. д.г.-м.н., професор, завідувач кафедри екології та охорони довкілля (Одеський державний екологічний університет)
  Пляцук Л.Д. д.т.н., професор, завідувач кафедри прикладної екології (Сумський державний університет)
  Юрченко В.О. д.т.н., професор, завідувач кафедри безпеки життєдіяльності та інженерної екології (Харківський національний університет будівництва та архітектури)
  Стольберг Ф.В. д.т.н., професор, завідувач кафедри інженерної екології та екологічної безпеки міст (Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова)
  Гриценко А.В. д.г.н., професор, директор Науково-дослідної установи «Український науково-дослідний інститут екологічних проблем»
  Позднякова О.І. к.х.н., доцент кафедри екології (Харківський національний автомобільно-дорожній університет)
  Голік Ю.С. к.т.н., доцент, завідувач кафедри теплогазопостачання, вентиляції та теплоенергетики (Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»)