Запрошуємо до участі у Всеукраїнському конкурсі студентських робіт з галузей знань і спеціальностей!

Повідомляємо, що згідно наказу Міністерства освіти і науки України від 05.11.2021 року №1179 “Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у  2021/2022 навчальному році та внесення змін у додаток до наказу Міністерства освіти і науки України від 24.11.2020 №1457” Харківський національний автомобільно-дорожній університет призначено базовим закладом вищої освіти для проведення ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Автомобільний транспорт».

Згідно наказу ректора ХНАДУ від 09.11.2021 р. №184 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2021/2022 навчальному році» напрям «Екологічна безпека комплексу «автомобіль – навколишнє середовище» у рамках «Автомобільного транспорту» проводиться на базі кафедри екології Харківського національного автомобільно-дорожнього університету.

Для участі у Конкурсі до 15 лютого 2022 року (за поштовим штемпелем) необхідно:
– надіслати паперові оригінали наукових робіт (у кількості не більше трьох робіт за напрямом) та усіх супровідних документів переможців І туру Конкурсу Вашого ЗВО за адресою: вул. Ярослава Мудрого,  25, м. Харків, 61002, вченому секретарю, спеціальність «Автомобільний транспорт», напрям «Екологічна безпека комплексу «автомобіль – навколишнє середовище»»;
– зареєструвати наукові роботи переможців І туру Конкурсу Вашого ЗВО у електронній формі за посиланням https://forms.gle/3vX4LSRZbz4fx7129.  

Нагадуємо, що наукові роботи студентів повинні бути оформлені відповідно до вимог Розділу ІІІ «Положення про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 18 квітня 2017 року №605.

Організація ІІ туру Конкурсу планується у два етапи: 

  • перший етап - рецензування робіт; 
  • другий етап - проведення підсумкової науково-практичної відеоконференції.

Проведення другого етапу ІІ туру Конкурсу відбудеться у квітні 2022 року. Запрошення претендентам у переможці будуть надіслані  за два тижня до дати проведення підсумкової відеоконференції.

Оплата відряджень учасників Конкурсу здійснюється за рахунок закладів вищої освіти, в яких вони навчаються або працюють.

Запрошуємо до участі всіх бажаючих!

Дмитрієв Ілля Андрійович
д.е.н., проф., проректор з наукової роботи, голова галузевої конкурсної комісії

Прилуцька Людмила Анатоліївна
доцент, вчений секретар університету
Тел.: 057-707-36-72
Е-mail: sci_khadi@remove-this.ukr.remove-this.net

Желновач Ганна Миколаївна
доцент кафедри екології
Тел.: 097-908-22-87;
         057-707-37-41
Е-mail: ecocomp.khnadu@remove-this.gmail.remove-this.com