Склад апеляційної комісії ІІ-го туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Автомобільний транспорт»

Голова комісії Сараєв О.В. д.т.н., доцент, декан автомобільного факультету (Харківський національний автомобільно-дорожній університет)
Члени комісії Алексієв В.О. д.т.н., професор кафедри кібербезпеки та інформаційних технологій (Харківський національний економічний університет імені С. Кузнеця)
  Богаєвський О.Б. д.т.н., професор кафедри автомобільної електроніки (Харківський національний автомобільно-дорожній університет)
  Далека В.Х. д.т.н., професор, завідувач кафедри електричного транспорту (Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова)
  Резинкін О.Л. д.т.н., професор, завідувач кафедри інженерної електрофізики (Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»)
  Солодовнік О.О. д.е.н., професор кафедри фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту (Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова)
  Зіпунніков М.М. к.т.н., доцент, старший науковий співробітник Відділу водневої енергетики (Інститут проблем машинобудування імені А.М. Підгорного, м. Харків)
  Кирата І.М. к.е.н., доцент кафедри економіки і підприємництва (Харківський національний автомобільно-дорожній університет)
  Леонтьєв Д.М. к.т.н., доцент кафедри автомобілів імені А.Б. Гредескула (Харківський національний автомобільно-дорожній університет)
  Прилуцька Л.А. к.і.н., доцент, вчений секретар університету (Харківський національний автомобільно-дорожній університет)
  Сергіенко М.Є. к.т.н., професор кафедри автомобіле- і тракторобудування (Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»)
  Сєрікова І.О. к.т.н., доцент кафедри автомобільної електроніки (Харківський національний автомобільно-дорожній університет)
  Панова О.В. головний спеціаліст відділу оцінки впливу на довкілля, моніторингу та зв’язків з громадськістю (Департамент захисту довкілля та природокористування Харківської обласної державної адміністрації)