Склад апеляційної комісії ІІ-го туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Автомобільний транспорт»

Голова комісії Смирнов О.П. д.т.н., професор кафедри автомобільної електроніки (Харківський національний автомобільно-дорожній університет)
Члени комісії Ломотько Д.В. д.т.н., професор, завідуючий кафедри транспортних систем і логістики (Український державний університет залізничного транспорту)
  Попова Н.В. д.е.н., доцент, завідувач кафедри маркетингу, менеджменту та торговельного підприємництва (Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету)
  Алексієв В.О. д.т.н., професор кафедри кібербезпеки та інформаційних технологій (Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця)
  Далека В.Ф. д.т.н., професор, завідувач кафедри електричного транспорту (Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова)
  Леонтьєв Д.М. к.т.н., доцент кафедри автомобілів ім. А.Б. Гредескула (Харківський національний автомобільно-дорожній університет)