Охорона прав інтелектуальної власності

Промислова власність

Авторське право

До уваги заявників та власників охоронних документів!

12 червня 2019 р. Кабінетом Міністрів України прийнято постанову № 496 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1756 і від 23 грудня 2004 р. № 1716», ознайомитися з якою можна за такою адресою в Інтернеті.

Зазначена постанова опублікована 19.06.2019 в Урядовому кур’єрі №113 (22). Відповідно до пункту 2 цієї постанови вона набирає чинності через 30 днів з дня її опублікування, тобто з 19.07.2019.

У зв’язку з цим до 18.07.2019 включно усі збори за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності, сплачуються відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2004 р. № 1716 у незміненому розмірі.

З 19.07.2019 збори за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності, сплачуються відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2004 р. № 1716 у зміненому розмірі, встановленому постановою Кабінету Міністрів України від  12 червня 2019 р. № 496.

Звертаємо також увагу, що відповідно до пункту 6 Порядку сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2004 р. № 1716, датою надходження документа про сплату збору вважається дата зарахування суми збору на поточний рахунок закладу. У разі зарахування суми збору до надходження відповідної заявки на об'єкт інтелектуальної  власності,  клопотання,  заперечення тощо до закладу експертизи датою надходження документа про сплату збору вважається дата надходження до закладу експертизи цієї заяви, у разі коли вона надійшла:

а) протягом трьох місяців від дати зарахування суми збору, за умови, що у цей період розмір відповідного збору залишався незмінним; 

б) протягом одного місяця від дня введення в дію зміненого розміру збору. 

З метою ідентифікації платежів та уникнення непорозумінь щодо зарахування сплачених зборів у відповідному розрахунковому документі (на паперовому чи електронному носії) повинні бути зазначені: 

  • ім'я (найменування) платника збору; 
  • слово "збір";  
  • вид збору (скорочено) та його код, визначені згідно з додатком до цього Порядку; 
  • сума збору у розмірі, встановленому  згідно з додатком до цього Порядку; 
  • номер заявки на відповідний об'єкт інтелектуальної власності, наданий закладом, або, якщо цей номер заявнику не повідомлено, - порядковий номер заявки, визначений заявником під час подання заявки. У разі коли сплата збору стосується виданого патенту чи свідоцтва, замість номера заявки зазначається номер відповідного патенту чи свідоцтва; 
  • у разі коли збір сплачено від імені фізичної особи, що постійно проживає за межами України, або юридичної особи з місцезнаходженням за межами України, - код його країни. 

Також рекомендуємо у відповідному розрахунковому документі зазначати власне об’єкт інтелектуальної власності, якого стосується збір.