Відділ інтелектуальної власності

Відділ інтелектуальної власності, створений у грудні 2005 року на виконання наказу МОН України № 631 від 01.11.05 р., здійснює організацію та забезпечення сучасних методів управління у сфері інтелектуальної власності з метою ефективного використання інтелектуального потенціалу університету.

В університеті успішно діє система реєстрації, охорони та захисту наукових розробок, інтелектуальної власності та авторських прав науково-педагогічних працівників. Відділ надає співробітникам консультаційну допомогу з питань захисту об’єктів права інтелектуальної власності.

Активно проводиться робота з патентно-винахідницької діяльності. За останні п’ять років науковцями університету отримано більше 500 охоронних документів на об’єкти права інтелектуальної власності (патентів на винаходи і корисні моделі та свідоцтв про реєстрацію авторського права).

Усі отримані охоронні документи використовуються в навчальному процесі та знаходять широке впровадження у вітчизняному виробництві.

Контакти

61002, Харків, вул. Ярослава Мудрого (Петровського), 25,

ХНАДУ, к.276 (ДК)

Телефон: +38 (057) 707-36-70

E - mail: intellect@khadi.kharkov.ua