Відділ інтелектуальної власності

Відділ інтелектуальної власності, створений у грудні 2005 року на виконання наказу МОН України № 631 від 01.11.05 р., здійснює організацію та забезпечення сучасних методів управління у сфері інтелектуальної власності з метою ефективного використання інтелектуального потенціалу університету.

В університеті успішно діє система реєстрації, охорони та захисту наукових розробок, інтелектуальної власності та авторських прав науково-педагогічних працівників. Відділ надає співробітникам консультаційну допомогу з питань захисту об’єктів права інтелектуальної власності.

ДЛЯ КОГО МИ ПРАЦЮЄМО:

·        Викладачі і наукові співробітники

·        Студенти та аспіранти

З ЧИМ МИ ПРАЦЮЄМО:

Промислова власність

·        Винахід

·        Корисна модель

·        Знак для товарів і послуг

·        Промисловий зразок

Авторське право

·        Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір

 

У ВІДДІЛІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ВИ МОЖЕТЕ ОТРИМАТИ:

·        допомогу у пошуку науково-технічної інформації, що міститься у національних та міжнародних патентних базах даних;

·        інформаційну допомогу щодо процедури проведення патентного пошуку;

·        консультацію з загальних питань оформлення і подачі заявок на видачу охоронних документів;

·        практичну допомогу з оформлення документів, необхідних для отримання прав на об’єкти інтелектуальної власності;

·        рекомендації щодо отримання правової охорони на виявлені результати НДДКР;

·        дізнатися про можливості навчання за міжнародною дистанційною освітньою програмою Академії ВОІВ з питань інтелектуальної власності;

·        інформацію стосовно інших питань в галузі інтелектуальної власності.

 

Активно проводиться робота з патентно-винахідницької діяльності. За останні п’ять років науковцями університету отримано більше 500 охоронних документів на об’єкти права інтелектуальної власності (патентів на винаходи і корисні моделі та свідоцтв про реєстрацію авторського права).

Усі отримані охоронні документи використовуються в навчальному процесі та знаходять широке впровадження у вітчизняному виробництві.

Контакти

61002, Харків, вул. Ярослава Мудрого (Петровського), 25,

ХНАДУ, к.276 (ДК)

Телефон: +38 (057) 707-36-70

E - mail: intellect@khadi.kharkov.ua