Склад

Голова спеціалізованої вченої ради К 64.059.05 д.т.н., професор Фідровська Наталя Миколаївна, професор кафедри будівельних та дорожніх машин Харківського національного автомобільно-дорожнього університету Міністерства освіти і науки України, спеціальність 05.05.05.


Заступник голови спеціалізованої вченої ради  К 64.059.05    д.т.н., професор Венцель Євген Сергійович, професор кафедри будівельних та дорожніх машин Харківського національного автомобільно-дорожнього університету Міністерства освіти і науки України, спеціальність 05.05.05.


Вчений секретар спеціалізованої вченої ради  К 64.059.05    к.т.н., доцент Іваненко Олег Іванович, доцент кафедри будівельних та дорожніх машин Харківського національного автомобільно-дорожнього університету Міністерства освіти і науки України, спеціальність 05.05.05.Персональний склад спеціалізованої вченої ради  К 64.059.05:


Александров Євгеній Євгенович  д.т.н., професор, професор кафедри, Харківський національний автомобільно-дорожній університет,  спеціальність 05.05.05

 

Гурко Олександр Геннадійович,  д.т.н., доцент, професор кафедри, Харківський національний автомобільно-дорожній університет,  спеціальність 05.05.05  

 

Єфименко Олександр Володимирович,  к.т.н., доцент, доцент кафедри, Харківський національний автомобільно-дорожній університет,  спеціальність 05.05.05

 

Ніконов Олег Якович,  д.т.н., професор, завідувач кафедри, Харківський національний автомобільно-дорожній університет,  спеціальність 05.05.05

 

Петренко Надія Олександрівна, к.т.н., доцент, професор кафедри, Національний технічний університет "ХПІ",  спеціальність 05.05.05

 

Семенюк Володимир Федорович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Одеський національний політехнічний університет,  спеціальність 05.05.05

 

Смирнов Ігор Петрович, к.т.н., доцент, доцент кафедри,  Харківський національний автомобільно-дорожній університет,  спеціальність 05.05.05

 

Суглобов Володимир Васильович, д.т.н., професор, декан, ДВНЗ "Приазовський державний технічний університет", спеціальність  05.05.05

 

Чернишенко Олександр В'ячеславович, к.т.н., доцент, доцент, доцент кафедри, Українська інженерно-педагогічна академія",  спеціальність  05.05.05

 

Шевченко Валерій Олександрович, к.т.н., доцент, завідувач кафедри,  Харківський національний автомобільно-дорожній університет,  спеціальність 05.05.05

 

Щербак Олег Віталійович, к.т.н., доцент, доцент кафедри, Харківський національний автомобільно-дорожній університет,  спеціальність 05.05.05