Повідомлення про захист

17 вересня 2020 року о 13-30 годині

в конференційному залі університету відбудеться

ПУБЛІЧНИЙ ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЇ

на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук

05.05.03 – двигуни та енергетичні установки

Авраменко Андрія Миколайовича

на тему:

«НАУКОВІ ОСНОВИ РОЗВ’ЯЗАННЯ СПРЯЖЕНИХ ЗАДАЧ ТЕРМОГАЗОДИНАМІКИ ПРИ МОДЕЛЮВАННІ ГОМОГЕННОГО ПРОЦЕСУ ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГУНА»