Про впорядкування профілів дослідників на платформі ORCID

Згідно Листа МОН від 04.09.2023  просимо наукових (науково-педагогічних) працівників, аспірантів, студентів, усіх, хто займається науковою діяльністю, має наукові публікації та інші результати досліджень, і при цьому не мають власного облікового запису на платформі ORCID, у двомісячний строк створити та наповнити його відповідно до зазначених Внешняя ссылка открывается в новом окнерекомендацій, з огляду на численні переваги та можливості, які дає вченим використання профіля ORCID (детальна інформація про такі переваги та можливості міститься в рекомендаціях).

Відповідно до підпункту 4 пункту 7.6.5.1 Оперативного плану Міністерства освіти і науки України на 2023 рік, затвердженого наказом МОН від 10.01.2023 р. № 15, передбачено у 2023 році організувати заходи із упорядкування цифрових ідентифікаторів дослідників, зокрема профілів вчених на платформі ORCID.

З метою реалізації відповідних заходів Державною науково-технічною бібліотекою України (далі – ДНТБ України) на основі перекладу англомовного варіанта рекомендацій зі створення та наповнення інформацією профілів дослідників на платформі ORCID було підготовлено відповідний проєкт рекомендацій українською мовою. Документ був розглянутий та схвалений Комісією з питань доступу до електронних баз даних наукової інформації.

У разі необхідності отримати консультації з питань, пов’язаних із упорядкуванням профілів вчених на платформі ORCID, слід звертатися за роз’ясненнями до фахівців ДНТБ України листом на електронну адресу: e–resource@dntb.gov.ua


To top