05 березня 2020 року за ініціативи Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених та Студентської ради університету на базі ХНАДУ відбувся щорічний квест «Лабораторії: в світі науки» серед студентів 1-х курсів.

За підсумками квесту місця були розділені таким чином:
1 місце – команда дорожньо-будівельного факультету «Дорожники»;
2 місце – команда механічного факультету «Четыре извилины»;
3 місце – команда факультету транспортних систем «ФТС»;
4 місце – команда автомобільного факультету «Опа-На»;
5 місце – команда факультету управління та бізнесу «Фикусы».

У квест були залучені такі лабораторії та кафедри як: освітній центр Autodesk (кафедра інженерної та комп’ютерної графіки); кафедра ЮНЕСКО «Екологічно чисті технології» (кафедра екології); випробувально-діагностична лабораторія (кафедра технічної експлуатації та сервісу автомобілів); лабораторія швидкісних автомобілів (кафедра автомобілів); науково-дослідна лабораторія електромагнітних технологій (кафедра фізики).

Висловлюємо велику подяку колективам кафедр і лабораторій, які сприяли нашим учасникам у вирішенні завдань квесту, а також керівництву університету за допомогу в його організації та проведенні.

Дуже сподіваємося, що цей квест на обізнаність студентів щодо наукової спрямованості діючих лабораторій та аудиторій матиме продовження і в наступні роки.