Про оголошення конкурсного відбору проєктів фундаментальних наукових досліджень, прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих учених у 2023 році

Міністерство освіти і науки України оголосило Конкурс проєктів фундаментальних наукових досліджень, прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених, який фінансуватиметься за кошти загального фонду держбюджету.

Керівником проєкту повинен бути науково-педагогічний (науковий) працівник, який працює (навчається) у закладі вищої освіти, науковій установі та на момент подання проєкту на Конкурс відповідає таким вимогам:

  • кандидат наук (доктор філософії), віком до 35 років включно;
  • доктор наук, віком до 40 років включно.

До основного складу виконавців проєкту можуть входити особи, які є молодими вченими відповідно до Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність": студенти, аспіранти, наукові та науково-педагогічні працівники та інші дослідники ХНАДУ, вік яких на момент подання проєкту (жовтень 2023 р.) не перевищує 35 років.

Вчений може бути керівником тільки в одному дослідженні або розробці, а виконавці (автори) беруть участь не більше ніж у двох дослідженнях або розробках (включно з основним конкурсом та конкурсом молодих вчених МОН України), враховуючи й ті, що розпочаті в минулі роки і продовжуватимуться у 2024 році.

У міждисциплінарних проєктах співкерівником проєкту може бути молодий вчений, в тому числі, який працює в інших наукових установах або організаціях, закладах вищої освіти, на підприємствах.

Керівникам проєктів необхідно підготувати матеріали для проведення конкурсного відбору та подати секретарю Науково-технічної ради Кірсановій Євгенії Артемівні для подальшої передачі на розгляд ради до 20 жовтня 2023 року на електрону адресу nis@remove-this.khadi.kharkov.remove-this.ua.

Проведення експертизи проєктів відбуватиметься у новому модулі Національної електронної науково-інформаційної системи https://nauka.gov.ua, створення якої передбачено постановою Кабінету Міністрів України від 27.09.2022 р. №1067 «Про затвердження Положення про Національну електронну науково-інформаційну систему» і яка здійснює автоматичний та конфіденційний розподіл проєктів між експертами та проведення їх експертизи до повного її завершення, при цьому інформація щодо розподілу проєктів між експертами є конфіденційною.  

Проєкт, що подається на Конкурс, супроводжується листами підтримки до проєкту від потенційних інвесторів або реального сектору економіки (у разі наявності). У поданих проєктах зазначена тематика досліджень має відповідати фаховому напряму секції, її змісту, очікуваним результатам, меті та завданням. Строк виконання дослідження або розробки пропонується до 3 років, тривалість одного етапу виконання роботи становить 1 рік.

Усі документи щодо Конкурсу доступні за посиланням:

1. Безпечна, чиста та ефективна енергетика;
2. Сучасне машинобудування, інтелектуальний, «зелений» та інтегрований транспорт; розвиток галузі ядерної фізики, радіофізики, астрономії та ракетно-космічної галузі, авіа- і суднобудування, військової техніки;
3. Нові матеріали та виробничі технології;
4. Зміна клімату, довкілля, чисте будівництво та раціональне природокористування;
5. Продовольча безпека, ресурсозберігаюче сільське та лісове господарство, дослідження морських, прибережних та внутрішніх вод, біоекономіка;
6. Економічні перетворення, демографічні зміни та добробут;
7. Україна у мінливому світі: інклюзивне, інноваційне, мисляче суспільство;
8. Безпекове суспільство: захист свободи, національної безпеки та культурної спадщини України та її громадян;
9. Охорона здоров’я: нові речовини та матеріали для профілактики та лікування, розвиток біотехнологій та обладнання для якісного медичного обслуговування;
10. Інформаційні та комунікаційні технології, робототехніка.

1. ЗРАЗОК форми проєкту дослідження/розробки молодих учених (.docx.pdf)

2. Інформація про проєкт дослідження/розробки молодих учених ХНАДУ (.docx.pdf)

3. Додаток до листа директорату науки та інновацій "Довідка бухгалтерської служби" (.docx.pdf)

4. Калькуляція кошторисної вартості проєкту дослідження/розробки молодих учених (.docx.pdf)

5. Оціночна шкала до форми науково-експертного висновку за результатами наукової та науково-технічної експертизи з оцінювання проєкту на проведення дослідження/розробки молодих учених (.docx.pdf)

6. Згода основних виконавців на участь у виконанні проєкту дослідження/розробки молодих учених (.docx.pdf)

Інструкції для учасників конкурсного відбору проєктів

Керівники проєктів.
Отримання доступу
Інструкція

Учасник проєкту.
Отримання доступу та інстуркція

Відповідальна особа установи.
Отримання доступу
Інструкція