Прийом до аспірантури

До аспірантури на очну (денна, вечірня) та заочну форми навчання для здобуття наукового ступеня доктора філософії на конкурсній основі приймаються особи, які здобули ступінь магістра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста.

Перелік галузей знань та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання в аспірантурі для здобуття наукового ступеня доктора філософії.

Строки прийому заяв і документів, вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування на навчання

1.  Порядок роботи приймальної комісії ХНАДУ:

Понеділок-п’ятниця - 1000 – 1630, перерва – 1245 – 1330

2.  Прийом заяв і документів, вступні іспити, конкурсний відбір та зарахування на навчання до аспірантури на очну (денна, вечірня) та заочну форми навчання проводяться в такі строки:

  • Прийом заяв і документів - 01 квітня-01 травня 2019 року
  • Строки проведення вступних іспитів - 13 травня–24 травня 2019 року
  • Вступні іспити зі спеціальності - 15 травня 2019 року
  • Вступні іспити з іноземної мови - 22 травня 2019 року
  • Терміни зарахування вступників до 01 вересня 2019 року
  • Початок навчання в аспірантурі з 01 вересня 2019 року