Аспірантура ХНАДУ готує науково-педагогічних і наукових фахівців для здобуття ступеня доктора філософії, з відривом і без відриву від виробництва.

До аспірантури на очну (денна, вечірня) та заочну форми навчання для здобуття наукового ступеня доктора філософії на конкурсній основі приймаються особи, які здобули ступінь магістра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста. 

Підготовка в аспірантурі університету здійснюється за рахунок:

коштів Державного бюджету України - за державним замовленням;

коштів юридичних та фізичних осіб (на умовах контракту) – понад державне замовлення.

Підготовка іноземних громадян та осіб без громадянства здійснюється на підставі:

міжнародних договорів України та/або міжнародних програм обміну;

на підставі договорів, укладених між університетом та вищими навчальними закладами (науковими установами) інших країн, щодо обміну вченими чи академічної мобільності;

за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб (на умовах контракту).

Вартість навчання в аспірантурі на умовах контракту (за один рік):

очна форма 13500 грн.

заочна форма 10500 грн.

Навчальні плани за наступними спеціальностями

051 Економіка

 Начинается скачивание файла2019-2020  

073 Менеджмент

 Начинается скачивание файла2018-2019; Начинается скачивание файла2019-2020

101 Екологія

 Начинается скачивание файла 2018-2019; Начинается скачивание файла2019-2020  

122 Комп'ютерні науки

 Начинается скачивание файла2018-2019;  

133 Галузеве машинобудування

 Начинается скачивание файла2018-2019; Начинается скачивание файла2019-2020  

142 Енергетичне машинобудування

 Начинается скачивание файла2018-2019; Начинается скачивание файла2019-2020  

192 Будівництво та цивільна інженерія

 Начинается скачивание файла2018-2019; Начинается скачивание файла2019-2020  
    
274 Автомобільний транспорт

 Начинается скачивание файла2018-2019; Начинается скачивание файла2019-2020  

275 Транспортні технології

 Начинается скачивание файла2018-2019; Начинается скачивание файла 2019-2020