Підготовка на освітньо-науковому рівні вищої освіти

ступень "Доктор філософії" (PhD). Акредетовано до 01.07.2027 року.
Перелік елементів фандрайзингу

1. Залучення виробничих потужностей ЧАО "Вовчанський агрегатний завод" для створення дослідних зразків автомобільних компонентів, що досліджуються аспірантами

2. Використання стендів ЧАО "Вовчанський агрегатний завод" дляпроведення специфічних випробуваннь, що потребують значних витрат (ресурсні випробування, довготривалі кліматичні випробування).

3. Участь у проектах, фінансованих державою.

 3.1. Науково-дослідна робота, що виконувалась в 2017-2018 рр. "Теоретичні основи створення автоматизованої системи керування механічною трансмісією спеціальних та військових автомобілів" (№ держреєстрації 0117U002403)

аспіранти, що працювали за данним напрямом:

  3.2. Науково-дослідна робота , що виконується в 2019-2020 рр. «Пiдвищення живучостi багатовiсних вантажних автомобiлiв вiйськового призначення шляхом використання автоматичної трансмiсiї та пiдвищення надiйностi гальм»
(№ держреєстрації 0119U001297).

аспіранти, що працювали за данним напрямом:

4. Участь у проектах з міжнарожним фінансуванням

  4.1. CybPhys-Development of practically-oriented student-centred education in the field of modelling of Cyber-Physical Systems / Розвиток практично спрямованої орієнтованої на студентів освіти в галузі моделювання кібер-фізичних систем (609557-EPP-1-2019-1-LV-EPPKA2-CBHE-JP)

Керівник групи виконавців проекту від ХНАДУ: Внешняя ссылка открывается в новом окнеАндрій Вікторович Гнатов (сторінка у Внешняя ссылка открывается в новом окнеfacebook)

Під час підготовки здобувачив третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти група забезпечення розглянула та врахувала пропозиції та побажання наступних учасників:

Державний професійно-технічний навчальний заклад "Центр професійно-технічної освіти"

Харківський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС

Протоколи засідань групи забезпечення є внутрішними документами Харківського національного автомобільно-дорожнього університету.

Для ознайомлення з протоколами необхідно звернутися до члена проектної групи, гаранта освітньо-наукової програми Леонтьєва Дмитра Миколайовича к.т.н. доцента кафедри автомобілів ім. А.Б.Гредескула.

Телефон: (057) 700-36-51
Адреса: вул. Ярослава Мудрого 25, кафедра автомобілів ім. А.Б.Гредескула, ауд. 105
E-mail: leontiev@khadi.kharkov.ua

Мониторинг якості освіти в Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті зі спеціальності 274 "Автомобільний транспорт" показав, що необхідно внести корегування в ОНП "Автомобільний транспорт" на третьому рівні вищої освіти. 

Проект ОНП 2022 доступний за посиланням (ПОСИЛАННЯ НА ОНП 274)

Пропозиції щодо внесення додаткових складових в ОНП або оновлення складових програми 2020 року можна надіслати через Google форму . Дякуємо за співпрацю!

Кадровий склад

Інформація щодо наукових шкіл та матеріально-технічної бази
Форма для зауважень та пропозицій щодо ОНП "Автомобільний транспорт"