Підготовка третього освітньо-наукового рівня

доктор філософії (PhD)
Перелік елементів фандрайзингу

1. Залучення виробничих потужностей ЧАО "Вовчанський агрегатний завод" для створення дослідних зразків автомобільних компонентів, що досліджуються аспірантами

2. Використання стендів ЧАО "Вовчанський агрегатний завод" дляпроведення специфічних випробуваннь, що потребують значних витрат (ресурсні випробування, довготривалі кліматичні випробування).

3. Участь у проектах, фінансованих державою.

 3.1. Науково-дослідна робота, що виконувалась в 2017-2018 рр. "Теоретичні основи створення автоматизованої системи керування механічною трансмісією спеціальних та військових автомобілів" (№ держреєстрації 0117U002403)

аспіранти, що працювали за данним напрямом:

  3.2. Науково-дослідна робота , що виконується в 2019-2020 рр. «Пiдвищення живучостi багатовiсних вантажних автомобiлiв вiйськового призначення шляхом використання автоматичної трансмiсiї та пiдвищення надiйностi гальм»
(№ держреєстрації 0119U001297).

аспіранти, що працювали за данним напрямом:

4. Участь у проектах з міжнарожним фінансуванням

  4.1. CybPhys-Development of practically-oriented student-centred education in the field of modelling of Cyber-Physical Systems / Розвиток практично спрямованої орієнтованої на студентів освіти в галузі моделювання кібер-фізичних систем (609557-EPP-1-2019-1-LV-EPPKA2-CBHE-JP)

Керівник групи виконавців проекту від ХНАДУ: Внешняя ссылка открывается в новом окнеАндрій Вікторович Гнатов (сторінка у Внешняя ссылка открывается в новом окнеfacebook)

Кадровий склад

Дослідне та вимірювальне обладнання