1. 051 Економіка

2. 073 Менеджмент

3. 101 Екологія

4. 122 Комп'ютерні науки

5. 132 Матеріалознавство

6. 133 Галузеве машинобудування

7. 142 Енергетичне машинобудування

8. 192 Будівництво та цивільна інженерія

9. 274 Автомобільний транспорт

10. 275 Транспортні технології