Прийом до аспірантури

До аспірантури на очну (денна, вечірня) та заочну форми навчання для здобуття наукового ступеня доктора філософії на конкурсній основі приймаються особи, які здобули ступінь магістра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста. УВАГА ! Всі питання надсилати на електронну пошту: aspirant.xadi@gmail.com