Розширення взаємозв'язків з міжнародною науковою спільнотою

Викладачі кафедри менеджменту проф. Криворучко О.М., проф. Федотова І.В. та доц. Бочарова Н.А. взяли участь у міжнародній науково-практичній конференції, яка відбулася 13-14 червня 2023 року на базі кафедри економіки бізнесу та менеджменту Азербайджанського університету архітектури та будівництва. Тема конференції: «Реінтеграція звільнених від окупації територій в економіку країни: цілі та напрямки».  

Викладачі кафедри менеджменту проф. Криворучко О.М., проф. Федотова І.В. та доц. Бочарова Н.А. взяли участь у міжнародній науково-практичній конференції, яка відбулася 13-14 червня 2023 року на базі кафедри економіки бізнесу та менеджменту Азербайджанського університету архітектури та будівництва. Тема конференції: «Реінтеграція звільнених від окупації територій в економіку країни: цілі та напрямки».

Метою проведння конференції було обговорення актуальних проблем та перспектив реалізації державної політики з реінтеграції звільнених від окупації територій в економіку країни, а також обмін досвідом та ідеями між науковою спільнотою, практиками та зацікавленими сторонами.

Були розглянуті основні питання::

  • Соціально-економічні аспекти реабілітації звільнених від окупації територій;

  • Інституційне забезпечення реформування економики звільнених від окупації територій;

  • Інноваційний потенціал та перспективи розвитку звільнених від окупації територій;

  • Екологічні проблеми та шляхи їх вирішення на звільнених від окупації територіях;

  • Моделювання та прогнозування соціально-економiчного розвитку звiльнених вiд окупацiї територiй.

Завідувачка кафедри менеджменту проф. Криворучко О.М. виступила з вітальним словом на початку конференції. Викладачі кафедри менеджменту ХНАДУ представили свої доповіді на різних секціях конференції, а також взяли участь у пленарних засіданнях та круглих столах. Вони обговорили актуальні питання реабілітації, реформування та розвитку звільнених від окупації територій, а також поділилися своїм досвідом та ідеями з колегами з Азербайджану та інших країн.

Ми пишаємось нашими викладачами, які взяли участь у цій конференції і виступили з успішними доповідями. Такі ініціативи сприяють підвищенню престижу нашої кафедри та підтверджують нашу активну роль у міжнародній спільноті.

Активна участь у міжнародних конференціях є важливим кроком у розвитку міжнародної діяльності. Вона сприяє обміну знаннями, ідеями та досвідом з представниками інших країн. Такі події створюють платформу для знайомства з останніми тенденціями та досягненнями у галузі менеджменту. Відвідування конференцій дозволяє нашим викладачам поглиблювати свої знання, встановлювати контакти зі світовими експертами та підтримувати співпрацю з міжнародними партнерами.

Викладачі кафедри менеджменту ХНАДУ висловлюють щиру подяку організаторам конференції за запрошення, гостинність та високий рівень організації. Вони також сподіваються на подальше укрiплення спiвробiтництва з кафедрою економiки бiзнесу та менеджменту Азербайджанського унiверситету архiтектури та будiвництва, а також з iншими науковими i освiтнiми установами Азербайджану.


To top