Пройшла перша робоча зустріч із підготовки проєкта за програмою Erasmus +КA2 Strand 3

Відбулась online-зустріч команди ХНАДУ: проф. Гурко О.Г., проф. Єфіменко О.В. проф. Гнатов А.В. та доцент Холодов А.П.  та представників від запланованого консорціуму проєкту: Ризького технологічного університету (Латвія), Національного Дніпровського політехнічного університету (Україна), Криворізького національного університету (Україна).В ході зустрічі було оговорено стратегію, тематику і направлення  майбутнього проєкту, який орієнтований на розробку міжнародної освітньої програми та підготовку фахівців з експлуатації, обслуговування автоматизованого та роботизованого дорожньо-будівельного обладнання. Результати проєкту будуть корисними як для України, так і для країн ЄС.

 Усі пропозиції щодо співпраці готуються заздалегіть і ця перша фундаментальна зустріч, якак дає надію на успіх заявки. 

 

The online meeting of the KhNAHU team took place: prof. Gurko O.G., prof. Yefimenko O.V. Prof. Hnatov A.V. and associate professor Kholodov A.P. and representatives of the planned consortium of the project: Riga University of Technology (Latvia), Dnipro University of Technology (Ukraine), Kryvyi Rih National University (Ukraine) during the meeting, the strategy, topics and direction of the future project, which is focused on the development of an international educational program and the training of specialists, were discussed on the operation and maintenance of automated and robotic road construction equipment.

The results of the project will be useful both for Ukraine and for EU countries. All proposals for cooperation are prepared in advance, and this first fundamental meeting gives hope for the success of the application.


To top