Харківський національний автомобільно-дорожній університет (ХНАДУ)

Харківський національний автомобільно-дорожній університет (ХНАДУ) - найстарший вищий навчальний заклад України, який готує висококваліфікованих фахівців для роботи в галузі автомобільного транспорту і дорожньо-го будівництва - завжди затребуваних у всіх країнах світу.

Сьогодні в університеті на його восьми факультетах: автомобільному, дорожньо-будівельному, механічному, транспортних систем, управління та бізнесу, комп'ютерах терни технологій і мехатроніки, підготовки іноземних громадян, підвищення кваліфікації та перепідготовки - навчаються окло 10 тисяч студентів денної та заоч-ної форм навчання, серед яких близько 1000 іноземців з більш ніж 30 країн світу.

ХНАДУ запрошує Вас на навчання, гарантує високу якість підготовки. І ось чому !!!

В університеті працює понад 500 висококваліфікованих і досвідчених педагогів і вчених, серед яких заслужені діячі науки і техніки України, лауреати Державної податкової-жавної премії України, академіки і члени Транспортної Академії України, доктори та кандидати технічних наук, професори і доценти.

Найбільш затребувані спеціальності ХНАДУ і місця працевлаштування випускників

За високі досягнення в науково-педагогічної діяльності Указом Президента України університету надано статус «НАЦІОНАЛЬНОГО».

Сьогодні освітня діяльність університету в себе включає:
• підготовку бакалаврів (по 21 спеціальності);
• підготовку магістрів (за 17 спеціальностями);
• підготовку аспірантів і докторантів (по 10 науковими напрямками).

Всі спеціальності університету акредитовані Міністерством освіти і науки України, завжди актуальні і затребувані на ринках праці всіх країн світу.

Контакти

Ректор

Професор Віктор Богомолов

Tel/Fax: +38(057)7003865

Декан факультету підготовки іноземних громадян

Левченко Ярослава Сергіївна

Tel +38(057)7073680

Mob: +380665784443
e-mail: 

slavalevcenko1984@gmail.com