Deutsche Forschungsgemeinschaft e.V. (DFG)

Німецьке науково-дослідне товариство
Напрямок діяльності: Товариство здійснює програму підтримки співпраці німецьких учених з ученими країн Східної Європи і колишнього СРСР. Рішення про підтримку приймається виключно на підставі заявок німецьких учасників співробітництва. Особи, які претендують на підтримку в рамках даної програми, повинні зв’язатися з німецькими вченими, з якими вони співпрацюють або припускають співпрацювати, і обумовити з ними можливість використання коштів, що виділяються в рамках даної програми.
Підтримка: 1) Спільні, в тому числі і довготривалі проекти; 2) Запрошення на короткострокову стажування (до трьох місяців); 3) Участь у наукових симпозіумах і конференціях (див. Далі); 4): фінансування стажувань тривалістю до шести місяців; придбання дрібного устаткування та інші витрати, пов’язані зі стажуванням; додаткове фінансування досліджень протягом 6 місяців після закінчення стажування.

http://www.dfg-bonn.de/

General-Electric Fund

Фонд “Дженерал Електрик”
Напрямок діяльності: Вища освіта, навколишнє середовище – підвищення наукового розуміння, проблеми розширення глобальної торгівлі і зміцнення світової економіки через цілеспрямовані дослідження зайнятості, фінансових і політичних аспектів.
Надана підтримка: стажування: стипендії та дослідні гранти виділяються тільки через організації.
Оформлення заявки: Всі заявки мають подаватися англійською мовою. Організація-заявник подає до Фонду заявку з викладом концепції проекту англійською мовою. Офіційних бланків заявки не передбачено. У заявку повинно бути включено короткий опис проекту, кошторис витрат, графік робіт і передбачуваний спосіб оцінки виконання проекту, інформація про організацію.
Терміни: Заявки круглий рік

http://www.ge.com/foundation/index.html

The International Science Foundation

Міжнародний науковий фонд
Програми підтримки: Програма термінової індивідуальної допомоги. Програма допомоги вченим для поїздок на міжнародні конференції. Програма довгострокових грантів на наукові дослідження. Програма підтримки бібліотек. Програма телекомунікацій. Конкурс гуманітарних проектів. Програма сприяння західним організаціям, що надають підтримку науці, культурі. Позаконкурсні гранти.
Умови отримання фінансової допомоги: Для отримання гранту необхідно мати публікації в журналах, оброблюваних Інститутом наукової інформації США і включених до “Індекс цитування” (“Science Citation Index”).
http://www.ifs.se/

The Royal Swedish Academy of Sciences
Шведська королівська академія наук
Напрямок діяльності фонду: фундаментальні дослідження в галузі математики, астрономії, космонавтики, фізики, хімії, наук про Землю, біології, медицини, сільського господарства, лісівництва, соціальних та економічних, гуманітарних і технічних наук, кристалографія. Заявники на участь у Програмі повинні мати встановлені зв’язки зі своїми зарубіжними партнерами, разом з якими вони готують спільну пропозицію на проведення дослідження.
Підтримка: Дослідницькі гранти виділяються строком на один рік. Грант може бути продовжений, але загальний строк його дії не перевищує трьох років. При подачі заявки на продовження терміну дії гранту необхідно представити також звіт про результати досліджень.
Оформлення заявки на грант: заповнюються англійською мовою і подаються на розгляд експертів зі Шведської королівської академії наук. За бланками заявок та додатковою інформацією звертатися до Саші Едблад (Sasha Edblad), Шведська королівська академія наук:)
http://www.kva.se/

Research Support Scheme, of Higher Education Support Programmer of Open Society Institute

Схема підтримки наукових досліджень програми підтримки вищої освіти відкритого суспільного інституту

Напрямок діяльності: мистецтво, економіка, освіта, європейські дослідження, історія, екологія людини, законодавство, лінгвістика, література, філософія, політичні науки, соціологія, дослідження населеності.
Фінансова підтримка: Індивідуальні гранти – стипендії даються на період від 3 місяців до 2 років. Сума 

Заявка: Потрібно подавати англійською мовою на спеціальних формах RSS. Можна подавати не більше однієї заявки в рік.

http://www.opensocietyfoundations.org/about/programs/international-higher-education-support-program

Швейцарський національний науковий фонд SNSF
Swiss National Science Foundation

Підтримка: фонд фінансує поїздки вчених до 3 місяців по науковому обміну, на конференції, обмін науковими матеріалами, модернізацію або розширення інфраструктури та іншу допомогу для досліджень і викладання, короткострокові стажування за всіма напрямами науки до трьох місяців, участь у літніх школах , професорські лекції для Swiss and CEEC / NIS вчених, консультації з науки та управління.
Умови: Проект програми повинен об’єднувати, як мінімум, один інститут в Швейцарії і один інститут в Україні.

E-mail: glaettli@snf.e-mail.com, Dr. Evelyne Glattli
http://www.snf.ch/

Alfred P. Sloan Foundation

Фонд Альфреда П. Слоуна
Напрямок діяльності: Наука і техніка, вища освіта, економіка, математика, фізика, проблеми жінок, імміграції.
Фонд надає кошти на дослідження, для аспірантів і стажистів, на витрати з організації семінарів і конференцій, кошти на окремі проекти.

http://www.sloan.org/

Miguel Aleman Foundation
Фонд Мігуеля Алемана

Напрями діяльності фонду: здійснює діяльність в країні і за кордоном в таких областях, як охорона навколишнього середовища, гуманітарні науки, економіка, освіта, міжнародні відносини, медицина і охорона здоров’я, наука і техніка і т. д.
Підтримка: реалізують спеціальні програми, проводять дослідження, надають гранти установам, присуджують премії, організовують конференції та навчальні курси, сприяють у підготовці публікацій

http://fundacion.miguelaleman.org.mx/

International Business Machines (IBM)
IBM США
Програми здійснюються фондом: 1. Стажування дипломованих фахівців. 2. Стажування для національних меншин. 3. Стажування для жінок 4. Пост-докторські стажування.
Напрямки: Комп’ютерні науки, електротехніка, механо-техніка, математика, фізика, виробнича техніка, матеріалознавство, хімія, хімічна техніка.
Види підтримки: стипендії. Тривалість стажування: 1 рік

http://www.ibm.com/

The Central European University. Soros Foundation
Центрально-Європейський університет. Фонд Сороса
Напрямок діяльності: Природоохоронні дослідження в областях практично всіх природничих наук: хімії фізики, біології і т.д., а також математики. ЦЄУ представляє можливість тим, хто має вищу освіту і хоче спеціалізуватися в областях гуманітарних і соціальних наук, включаючи екологію, отримати ту чи іншу вчений ступінь.
Підтримка: Гранти, розігруються фондом, бувають двох видів: індивідуальні та групові. Останні обов’язково мають на увазі міжнародне співробітництво вчених у вирішенні тієї чи іншої проблеми.
external@remove-this.ceu.remove-this.hu

http://www.osa.ceu.hu/

Arca Foundation
Фонд Арка США
Напрямок діяльності: Охорона здоров’я та охорона навколишнього середовища. Підтримує програми, що проводяться за кордоном. Основну увагу приділяє роботам в галузі охорони здоров’я та охорони навколишнього середовища, особливо тим, які стосуються токсичних хімічних речовин і токсичних відходів.

http://www.arcafoundation.org/

Hitachi Central Research Laboratory (HCRL)
Центральна дослідна лабораторія Хітачі Японія
Напрями діяльності: Мікроелектроніка, оптоелектроніка, інформатика, медична електроніка, технологія надпровідників, технологія матеріалів.
Підтримка: Вчені та наукові дослідники оформляються як тимчасові співробітники лабораторії. 
http://www.hitachi.com/rd/index.html

Commission of the European Communities. Trans- European Mobility Scheme for University Studies (TEMPUS)
Комісія Європейських Співтовариств. Програма транс’європейського співробітництва у сфері вищої освіти

Напрямки діяльності: Програма транс-європейської співпраці у сфері вищої освіти. Гуманітарні науки (історія, археологія, філософія, теологія, антропологія); – Право; – Суспільні науки
http://europa.eu.int/comm/dg1a/


International Science and Technology Center
Міжнародний Центр Науки і Технології
Напрями діяльності: Області технології, що користуються особливою увагою з боку МНТЦ: моніторинг та реабілітація навколишнього середовища, вакцини, імунологія та патологія, ядерна безпека та питання гарантій, технологія хімічної обробки, виробництво енергії. Програма науково-технічних проектів – найбільш широкий вид діяльності МНТЦ в рамках нерозповсюдження. МНТЦ привертає пропозиції з наукових проектів учених з інститутів СНД і надає фінансування та організаційно-технічну підтримку проектів. Наукові колективи розробляють і реалізують свої проекти за участю іноземних організацій.
Заявки: представляються в електронному форматі, за формою центру.
http://www.istc.ru/Office for Central Europe and Eurasia. OCEE
Підтримка для Центральної Європи та Євразії
Напрямок діяльності фонду: організовує і управляє співпрацею між країнами колишнього Радянського Союзу і Центральної Європи.
Є дві основні програми: програма індивідуальних грантів для американських вчених, які виконують спільні проекти з партнерами з регіонів, і програма, пов’язана з наукою і політикою. Приклади останніх програм: ядерна енергія і ризик для навколишнього середовища; новий погляд на обмеження небажаного застосування технологій подвійного застосування; конверсія оборони до прийнятного рівня.

http://www.nationalacademies.org/grantprograms/index.htmlLJIS Interdisciplinery Fellowship
Міждисциплінарна та міжінститутська програма навчання, стажування
Напрямки діяльності та підтримка: Підтримують навчання вчених, які застосовують кількісні методи хімії, фізики, математики та обчислювальної математики для вирішення біологічних і біомедичних проблем. Докторантські і пост-докторантські стажування на два роки, оплачуються в розмірі $ 15 000.
Заявка: заявки надсилати на спеціальних формах, які можна отримати по інтернету.

http://ljis.ucsd.edu/
Canadian Natural Sciences and Engineering Research Council
Канадська рада з природничих і технічних наук

Мета програми надати можливість іноземним вченим зі ступенем в природних або технічних науках працювати протягом одного-двох років у дослідних організаціях Канади.
Грант передбачає виплату та компенсацію витрат на проїзд стипендіата з родиною до місця проходження стажування. Тривалість: 12-24 місяців. Кількість стажувань: 70.
Вимоги до заявників: кандидати повинні мати вчений ступінь в одній з природних або технічних наук, отриману не раніше п’яти років до початку стажування в досить відомому закордонному університеті. Кандидати не повинні бути канадськими громадянами або постійними жителями Канади.

http://www.nserc.ca/Charity Know How
Благодійний Ноу-Хау фонд
Напрями діяльності: фонд підтримує невеликі ініціативні дослідні гранти та гранти обміну між організаціями Східної та Центральної Європи і партнерами в Англії; гранти східноєвропейським державам

email: enquiries@caf.cheritynet.org
http://knowhownonprofit.org/

Напрямок діяльності: фонд здійснює фінансування на виборній основі для закладів вищої освіти, в галузях культури і мистецтва, народонаселення, збереження навколишнього середовища.
Метою діяльності фонду є допомога та сприяння релігійним, благодійним, науковим, літературним, освітнім зусиллям і спрямована на поліпшення добробуту та здоров’я людства.

http://www.mellon.org/

http://www.mellon.org/awmf.html
The Eurasia Foundation
Фонд Євразія
Напрями діяльності: Підготовка фахівців у галузі бізнесу та управління. Розвиток підприємництва. Освіта та дослідження в галузі економіки. Державне управління та розвиток місцевого самоврядування. Розвиток неурядових організацій. Електронні засоби зв’язку.
Основна форма підтримки, здійснювана Фондом – виділення безоплатних коштів (грантів) на реалізацію некомерційних проектів. Програма грантів Місією Фонду здійснює надання невеликих грантів, які: сприяють переходу від планової до ринкової економіки; стимулюють підвищення якості суспільно значущих послуг, що надаються органами державного управління; активізують участь громадян у прийнятті важливих для суспільства рішень; сприяють підвищенню ступеня інформованості громадян Нових Незалежних Держав.
В основі багатьох підтримуваних Фондом програм лежить ідея якісного підвищення рівня управління в організаціях приватного, громадського або державного сектора Нових Незалежних Держав.

Адреса: www.eurasia.org/


Barbara Delano Foundation, Inc.
Фонд Барбари Ділан

Напрямок діяльності: Охорона навколишнього середовища
Підтримка не виявляється: приватним організаціям і окремим особам.
Фінансова підтримка: розміром $ 20,000 – $ 600,000. Гранти видаються на обладнання, реконструкцію і відновлення.
Заявка: лист-запит
Терміни: круглий рік.

www.foundationcenter.org/findfunders/statistics/pdf/04_fund_sub/2001/50_found_sub/f_sub_c_01.pdf

The Charles A. and Anne Morrow Lindbergh Foundation
Фонд Чарльза та Анни Морроу Ліндберг
Напрямки діяльності: баланс між технологічними досягненнями і збереженням природи. Сільське господарство, авіація та космонавтика, збереження природних ресурсів (включаючи: тварин, рослини, воду, землю, повітря і т.д.) освіта (включаючи: гуманітарний напрямок, мистецтво, і міжнаціональне спілкування), дослідження здоров’я (біомедичні, охорона здоров’я, адаптивна технологія) , мінімізація викидів.

lindfdtn@remove-this.mtn.remove-this.org

www.lindberghfoundation.org/
International Institute for Applied Systems Analysis IIASA
Міжнародний інститут системного аналізу
Напрями діяльності: програми та стажування для молодих вчених, пост докторантські стажування.

http://www.iiasa.ac.at/

Santa Fe Institute CFI
Інститут Санта Фе
Напрями діяльності: Фізика, біологія, обчислювальні та соціальні науки: нетрадиційні, міждисциплінарні напрямки. Стажування для молодих: до 35 або не більше 5 років після захисту Ph.D. Стажування для старших дослідників Ph.D. І професорів у віці від 30 років і більше, які можуть також читати лекції в SFI.


cate@remove-this.santafe.remove-this.edu

http://www.santafe.edu/
ENGINEERING INFORMATION FOUNDATION
Фонд інформаційної технології
Напрямок діяльності: Розвиток інженерної освіти практики в усьому світі через інформаційні технології, розвиток інформаційних систем та Інтернет в країнах, що розвиваються. Розглядають наступні пропозиції: 1) інноваційні проекти з вимірними результатами, 2) проекти, які сприяють значному і тривалого результату, 3) проекти, які можуть бути успішно повторені десь в іншому місці, 4) методології, які є специфічними і цілком визначеними.
Підтримка: Підтримка освітніх та інших центрів в країнах, що розвиваються.
Заявка: Лист запит з коротким описом проекту (3 сторінки поштою). Якщо проект зацікавить фонд, то info@remove-this.eifgrants.remove-this.org

http://www.eifgrants.org/
The International Research & Exchanges Board (IREX)
Рада міжнародних наукових досліджень та обмінів
Про фонд: IREX – некомерційних організація, головний офіс якої розташовується в Вашингтоні, протягом сорока років надає стипендії для проведення наукових досліджень і здійснює обміни фахівців між США і країнами Центральної та Східної Європи, Прибалтикою, Кавказом, Центральною irex@remove-this.irex.remove-this.org

http://www.irex.org/
International centre for theoretical physics of international atomic energy agency (ICTP)

http://www.ictp.it/

 

European Research Conferences
Європейські наукові конференції
Напрями діяльності: Біологія, сільське господарство, науки про землю, кліматологія, океанографія, хімія, математика, інформатика та комп’ютерні науки, фізика, фундаментальні технічні науки, матеріалознавство.
Вимоги до заявників: для отримання ряду грантів досить представити письмову заявку, це відноситься, зокрема, до молодих фахівців, запрошеним доповідачам, вченим з розвиваються європейських країн і країн Східної Європи.

http://www.esf.c-strasbourg.fr/
Cambridge Overseas Trust
Кембриджський зарубіжний траст
Програми та напрямки діяльності: У співпраці з різними організаціями, фондами, корпораціями та приватними особами Кембриджський зарубіжний траст пропонує кілька стипендій для громадян країн Східної Європи

https://www.cambridgetrust.org/about/cambridge-overseas-trust/

https://www.cambridgetrust.org/scholarships/


cre@remove-this.ngs.remove-this.org

http://www.nationalgeographic.com/research/grant/rg1.html
Кувейтський фонд розвитку науки
Kuwait Foundation for the Advancement of Science (KFAS)

Мета діяльності надання допомоги країнам, що розвиваються у реалізації проектів економічного розвитку. Головною умовою надання кредитів є суспільна спрямованість проектів.

publicr@remove-this.kfas.org.remove-this.kw

http://www.kfasci.org/
Науково-дослідницька рада Норвегії
The Research Council of Norway
info@remove-this.forskningsradet.remove-this.no

www.forskningsradet.no/english/

 www.schweisfurth.de/english-version.html

Стипендіальний фонд леді Девіс
Lady Davis Fellowship Trust
Напрями діяльності фонду найрізноманітніші, претендент повинен мати вчений ступінь. Підтримка включає стипендію і оплату транспортних витрат.

LDFT@remove-this.vms.huji.ac.remove-this.il

http://new.huji.ac.il/
Фонд Хауме Бофілла
Jaume Bofill Foundation
Надання грантів на стажування та дослідження, підтримка дослідницьких програм з соціології, історії, економіки, політичних наук.

fbofill@remove-this.fus.remove-this.org

http://www.fbofill.cat/index.php?codmenu=11

http://www.intercultural-europe.org/site/database/project/jaume-bofill-foundation-fundacio-jaume-boff-publications
Фонд Готтлиба Даймлера і Карла Бенца
Gottlieb Daimler and Karl Benz Foundation
Напрями діяльності фонду: надання коштів для досліджень в області інформаційних і комунікаційних технологій, охорони навколишнього середовища, соціальної мобільності та зв’язків в урбанізованому середовищі.
GD-KB-Stiftung@remove-this.t-online.remove-this.de

https://www.daimler-benz-stiftung.de/cms/en/
Стипендіальний фонд Голди Меір
Golda Meir Fellowship Fund

www.nhc.rtp.nc.us/index.htm
Фонд досліджень соціальних аспектів електронних комунікацій
Foundation for the Development of the Social Function of Communications (FUNDESCO)

 

http://www.fom.nl/
Фонд Миттаг-Леффлера Шведської академії наук
Mittag-Leffler Foundation of the Swedish Academy of Science
Фонд проводить дослідження в галузі математики, надає індивідуальні гранти та кошти на стажування.

rdye@remove-this.iie.remove-this.org

http://www.iie.org/
Канадський рада з природничих і технічних наук
Canadian Natural Sciences and Engineering Research Council
Канадський рада з природничих і технічних наук організовує поїздки іноземних вчених для роботи в наукових установах Канади.

http://www.nserc.ca/index.htm