Вельмишановні члени вченої ради!

Доводимо до Вашого відома, що 20.03.2023 р. о 14:00 год.
на платформі BigBlueButton (Навчальний сайт ХНАДУ https://dl.khadi.kharkov.ua/)
відбудеться засідання Вченої ради Харківського національного автомобільно-дорожнього університету.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про нову редакцію Статуту Харківського національного автомобільно-дорожнього університету.  
 Доповідає перший проректор проф. Батракова А.Г.

2. Ключові завдання профорієнтаційної роботи 2023 року на рівні університету, кафедр, факультетів.
 Доповідає проректор з наукової-педагогічної роботи, проф. Михалевич М.Г.

3. Про затвердження річного фінансового звіту університету за 2022 рік та фінансового плану на 2023 рік.
 Доповідає головний бухгалтер Скрипник Т.Г.

4. Шляхи вдосконалення роботи офіційного веб-сайту, груп і каналів Університету у соціальних мережах та месенджерах.
 Доповідає проректор з наукової-педагогічної роботи, проф. Михалевич М.Г.

5. Представлення до вчених звань.
 Доповідає перший проректор проф. Батракова А.Г.

6. Поточні справи.