ПІБ ПОСАДА
1 Богомолов Віктор Олександрович в.о. ректора
2 Ходирєв Сергій Якович перший проректор, заступник голови Вченої ради
3 Бабакова Валерія Русланівна студентка групи АА-21-19
4 Байдала Владислава Юріївна голова Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених
5 Батигін Юрій Вікторович завідувач кафедри фізики
6 Батракова Анжеліка Геннадіївна завідувач кафедри проектування доріг, геодезії та землеустрою
7 Безкоровайна Любов Сергіївна завідувач кафедри філології та лінгводидактики
8 Безрідна Олександра Володимирівна студентка групи А-31-18
9 Безродний Віктор Володимирович проректор з науково-педагогічної роботи
10 Бекетов Юрій Опанасович декан факультету транспортних систем
11 Бугаєвський Сергій Олександрович декан дорожньо-будівельного факультету
12 Внукова Наталія Володимирівна завідувач кафедри екології
13 Волков Володимир Петрович завідувач кафедри технічної експлуатації та сервісу автомобілів
14 Глушкова Діана Борисівна завідувач кафедри технології металів та матеріалознавства
15 Горбачов Петро Федорович завідувач кафедри транспортних систем і логістики
16 Дмитрієв Ілля Андрійович декан факультету управління та бізнесу
17 Жданюк Валерій Кузьмович завідувач кафедри будівництва та експлуатації автомобільних доріг
18 Золотарьов Віктор Олександрович завідувач кафедри технології дорожньо-будівельних матеріалів і хімії
19 Кириченко Ігор Георгійович декан механічного факультету
20 Клименко Валерій Іванович завідувач кафедри автомобілів
21 Кожушко Віталій Петрович завідувач кафедри мостів, конструкцій і будівельної механіки
22 Коробко Андрій Іванович начальник відділу акредитації, стандартизації та якості навчання
23 Криворучко Оксана Миколаївна завідувач кафедри менеджменту
24 Кудрявцев В'ячеслав Михайлович декан факультету підготовки іноземних громадян
25 Курилко Микола Федорович завідувач кафедри фізичного виховання та спорту
26 Левтеров Андрій Іванович завідувач кафедри інформатики і прикладної математики
27 Лівенцова Яна Олександрівна студент групи ЕА-31-18
28 Лушнікова Олена Миколаївна директор центру освітніх послуг
29 Маліков Володимир Васильович завідувач кафедри обліку і оподаткування
30 Моргунова Надія Сергіївна завідувач кафедри мовної підготовки
31 Мощенок Василь Іванович голова Первинної профспілкової організації університету
32 Наглюк Іван Сергійович завідувач кафедри організації та безпеки дорожнього руху
33 Нагорний Євген Васильович завідувач кафедри транспортних технологій
34 Нефьодов Леонід Іванович завідувач кафедри автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій
35 Нікітін Миколай Васильович начальник відділу кадрів
36 Нікітіна Тетяна Борисівна завідувач кафедри природничих і гуманітарних дисциплін
37 Ніконов Олег Якович завідувач кафедри комп'ютерних технологій і мехатроніки
38 Нікуліна Неля Василівна завідувач кафедри українознавства
39 Онишко Ілона Віталіївна студентка групи ДГ-31-18
40 Подригало Михайло Абович завідувач кафедри технології машинобудування та ремонту машин
41 Полярус Олександр Васильович завідувач кафедри метрології та безпеки життєдіяльності
42 Прилуцька Людмила Анатоліївна вчений секретар університету
43 Прохоренко Андрій Олексійович завідувач кафедри двигунів внутрішнього згоряння
44 Саєнко Наталія Віталіївна завідувач кафедри іноземних мов
45 Самойлов Артем Борисович студент групи Т-33-18
46 Сараєв Олексій Вікторович декан автомобільного факультету
47 Селезньова Ольга Борисівна провідний юрисконсульт юридичного відділу
48 Скрипник Тетяна Григорівна головний бухгалтер
49 Солодов Валерій Григорович завідувач кафедри теоретичної механіки і гідравліки
50 Тичний Дмитро Ігорович студент групи ММ-21-19
51 Тохтар Георгій Іванович проректор з науково-педагогічної роботи
52 Урдзік Сергій Миколайович голова Первинної профспілкової організації студентів
53 Чаплигін Олександр Костянтинович завідувач кафедри філософії та педагогіки професійної підготоввки
54 Черніков Олександр Вікторович завідувач кафедри інженерної та комп'ютерної графіки
55 Шевченко Валерій Олександрович завідувач кафедри будівельних і дорожніх машин
56 Шевченко Інна Юріївна завідувач кафедри економіки і підприємництва
57 Шевченко Олена Сергіївна директор наукової бібліотеки
58 Ярхо Тетяна Олександрівна завідувач кафедри вищої математики