Структура університету

ХНАДУ є одним з найстаріших вищих навчальних закладів України. Сьогодні в університеті на його семи факультетах: навчаються близько 5 тисяч студентів та аспірантів денної та заочної форм навчання, серед яких близько 400 іноземців з більш ніж 20 країн світу.

Мова (мови) освітнього процесу

Мовою освітнього процесу (мовою навчання та оцінювання) в Університеті є державна (українська) мова. Використання іноземних мов в освітньому процесі Університету здійснюється відповідно до законодавства.

Для англомовних освітніх програм мова навчання та оцінювання – англійська.