«Асоціація випускників ХАДІ-ХНАДУ»

 

«Alumni Association Kharkiv National Automobile and Highway University (KhNAHU-KhNADU)»Основною метою діяльності якої є забезпечення взаємодії Харківського національного автомобільно-дорожнього університету, його випускників, студентів, представників та інших зацікавлених осіб у сфері наукового, культурного, інформаційного, освітнього та підприємницького співробітництва на взаємовигідній основі, сприяння розвитку Університету, професійному та особистісному розвитку випускників та реалізації суспільно важливих проектів

Контакти:  assos.khnadu@gmail.com
25 Yaroslava  Mudrogo Str., Kharkiv, 61002,Ukraine