142 Енергетичне машинобудування

Особливістю підготовки фахівців за освітньою програмою є здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання в галузі енергетичного машинобудування, вирішувати практичні проблеми що передбачає застосування теорій тепломасообміну, технічної термодинаміки, гідрогазодинаміки, перетворення енергії, технічної механіки, положень і методів інших наук і характеризуються невизначеністю умов.

Освітньо-кваліфікаційний рівень

Термін навчання - 3 роки 10 місяців

Ліцензійний обсяг - 30 місць

Кредитів ECTS - 240

Термін навчання - 1 рік 4 місяці

Ліцензійний обсяг - 18 місць

Кредитів ECTS - 90

Термін навчання - 4 роки

Ліцензійний обсяг - 6 місць

Кредитів ECTS - 240