АНКЕТИ

Анкета опитування випускників освітніх програм

Анкета опитування здобувачів вищої освіти щодо задоволеності освітнім середовищем та матеріальними ресурсами

Анкета опитування здобувачів вищої освіти щодо якості викладання освітніх компонентів

Анкета опитування роботодавців

РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАНЬ

Результати опитувань здобувачів вищої освіти щодо якості викладання освітніх компонентів на ОП "Економіка" та "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" (осінній семестр 2020-2021 н.р.)

Результати опитувань здобувачів освіти автомобільного факультету щодо якості викладання освітніх компонентів (весняний семестр 2020-2021 н.р.) 

Результати опитувань здобувачів вищої освіти щодо якості викладання освітніх компонентів на ОП "Екологічна безпека" третього (освітньо-наукового) рівня (весняний семестр 2020-2021 н.р.)

Результати опитувань здобувачів вищої освіти щодо якості викладання освітніх компонентів на ОП "Транспортні технології" третього (освітньо-наукового) рівня (весняний семестр 2020-2021 н.р.)

Результати опитувань випускників ОП "Транспортні технології" третього (освітньо-наукового) рівня (весняний семестр 2020-2021 н.р.)

Результати опитувань роботодавців за ОП "Транспортні технології" третього (освітньо-наукового) рівня (весняний семестр 2020-2021 н.р.)

Результати опитувань здобувачів вищої освіти щодо задоволеності освітнім середовищем та матеріальними ресурсами на ОП "Транспортні технології" третього (освітньо-наукового) рівня (весняний семестр 2020-2021 н.р.)