ДІАГНОСТУВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНИХ ПРОГРАМ

Еволюція освітньо-професійної програми (ОПП) має забезпечуватися отриманням зворотного зв’язку від стейкхолдерів, одними з яких є випускники. Саме випускники, які отримали фахову підготовку за ОПП, можуть, спираючись на власний досвід, оцінити її якість, практикоорієнтованість, перспективність для початку та розвитку кар’єри.

У вересні кафедра економіки і підприємництва розробила анкету для опитування випускників ОПП «Економіка» і «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», розмістивши її на сайті кафедри за посиланням docs.google.com/forms/d/1ZhcLoblRvjxpMtetekP6T-KgJw9N3lMdwvRZt9h0JMc/viewform;

У вересні-листопаді 23 випускники ОПП «Економіка» і «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» пройшли анкетування та висловили свої думки щодо рівня задоволеності якістю освітніх програм.

Випускники надали відповіді на підставі власного досвіду працевлаштування після закінчення навчання та адаптації на робочому місці, оцінили отримані знання, уміння і навички, сформувавши рекомендації щодо вдосконалення освітніх програм. Детальніше...

РЕФОРМУВАННЯ СТАНДАРТІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Акредитація освітніх програм, які пропонують заклади вищої освіти для працедавців з метою підготовки майбутніх фахівців, є обов’язковою частиною виконання ратифікованих в Україні «Стандартів і рекомендацій щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти (Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG)», які було ухвалено Міністерською конференцією в Єревані (14 – 15 травня 2015 р.).

Авторами стандартів є Європейська асоціація забезпечення якості вищої освіти; Європейський союз студентів; Європейська асоціація університетів;  Європейська асоціація закладів вищої освіти; Міжнародна освіта; Конфедерація європейського бізнесу; «БІЗНЕСЄВРОПА»; Європейський реєстр забезпечення якості вищої освіти.

Для розробки стратегічного плану дій з розробки та акредитації освітніх програм, які є в сучасних умовах конкурентного освітнього простору платформою будь-якого ЗВО для підготовки фахівців, гарантам освітніх програм та науково-педагогічному складу ЗВО необхідно мати загальне уявлення про нормативне підґрунтя, яким керуються МОН та НАЗЯВО в роботі із ЗВО. Детальніше...