Ліцензійний обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладах освіти

Кількість здобувачів - 5741

в тому числі: денного навчання - 4771, іноземців - 285

Кількість студентів, які починають навчання (що вступили до ХНАДУ в 2022 р.) - 1492

Кількість жінок - 1038.

Наш університет систематично вимірює/відстежує кількість жінок, які подають заявки, а також рівень вступу.  Має політику (наприклад, план доступу та участі), яка стосується подання заявок жінок, прийняття/вступу та участі в університеті. А також надає схеми доступу для жінок (наприклад, наставництво, стипендії чи інші положення).

Кількість випускників за предметними галузями

Кількість випускників за предметними галузями:

Магістри

Науки про освіту-14
Економіка -15
Управління та адміністрування -26
Інформаційні технології -22
Механічна інженерія -73
Електрична інженерія-15
Автоматизація та приладобудування-34
Архітектура та будівництво-146
Транспорт-123

Бакалаври

Освіта-16
Соціальні та поведінкові науки-62
Управління та адміністрування-132
Природничі науки-35
Інформаційні технології -86
Механічна інженерія -300
Електрична інженерія-121
Автоматизація та приладобудування-99
Архітектура та будівництво-241
Транспорт-500

Кількість випускників: всього - 2067