Функції навчального відділу

    Навчальний відділ здійснює керівні функції щодо організації, планування і контролю навчального процесу в університеті:

-    координує організаційно-консультативне, навчально-методичне та нормативно-інформаційне супроводження навчального процесу і освітню діяльність в університеті;

-    координує діяльність деканатів, факультетів та інших підрозділів університету;

-    здійснює контроль ефективності і якості навчального процесу;

-    організовує планування, облік показників і контроль навчального процесу за всіма освітньо-кваліфікаційними рівнями і формами навчання, за якими здійснюється підготовка фахівців в структурних підрозділах університету;

-    узагальнює досвід організації навчальної та науково-методичної роботи провідних вищих навчальних закладів та структурних підрозділів університету;

-    контролює виконання ліцензійних, атестаційних і акредитаційних вимог до реалізації професійних освітніх програм, а також нормативних документів по підготовці спеціалістів;

-    проводить моніторинг навчальної і методичної діяльності;

-    розробляє пропозиції для ректора і Вченої ради з удосконалення нормативної бази організації навчального процесу в університеті;

-    організовує, перевіряє готовність кафедр до нового навчального року;

-    контролює виконання аудиторного навантаження науково-педагогічних працівників;

-    організовує перевірку готовності та ефективне використання навчально-лабораторної бази університету для проведення навчального процесу;

-    координує навчальні доручення та індивідуальні плани навчальної роботи викладачів;

-    контролює підготовку до екзаменаційної сесії, державних іспитів та захисту дипломних проектів (робіт);

-    здійснює контроль за виконанням директорами центрів, деканами факультетів і завідувачами кафедр наказів і розпоряджень ректора щодо регулювання навчального процесу.

To top