Лабораторія інноваційних технологій в освіті

Успішно працює лабораторія інноваційних технологій в освіті (науковий керівник професор В.М. Кухаренко), яка веде активну роботу з впровадження технологій дистанційного навчання у навчальний процес. 

Співробітники лабораторії забезпечують методичну та технічну підтримку викладачів з технологій дистанційного навчання. Дистанційні курси, розроблені викладачами університету, використовуються на заняттях для студентів як денної, так і заочної форм навчання.

Наші співробітники створили та супроводжують файловий архів, на якому розміщуються навчально-методичні матеріали практично всіх курсів, які читаються в университеті.

Одним з головних напрямів роботи лабораторії є створення та супроводження сучасного веб-простору університету, у якому планується не тільки оперативне розміщення подій, заходів, інформації про науково-освітній процес та наукові праці, але й формування галузевої науково-освітньої спільноти.

Контакти

61002, Харків, вул. Ярослава Мудрого (Петровського), 25,

ХНАДУ, кім. 310.

Телефон: (057) 707-36-89

E - mail: litos.kh@gmail.com

Кібербезпека

Переглянути

     

    Видання

    • Куратор змісту
    • Теорія та практика змішаного навчання