193 Геодезія та землеустрій

Освітня програма ґрунтується на результатах сучасних наукових досліджень у галузі геодезії та землеустрою, інженерної геодезії, сучасних наукових досліджень у галузі, сучасних методах інструментальних вимірювань та засобах і методах обробки результатів геодезичних вимірювань, впровадженні інноваційних технологій у професійну діяльність та орієнтує на подальшу практичну професійну діяльність та професійну і наукову кар’єру.   

  

Ступінь вищої освіти

Термін навчання - 1 рік 9 місяців.

Ліцензійний обсяг - 

Кредитів - 120 кредитів ECTS, в тому числі 90 кредитів ECTS – обов'язкові дисципліни, 30 кредитів ECTS – дисципліни за вибором студента. 

Термін навчання - 3 роки 9 місяців.

Ліцензійний обсяг - 50.

Кредитів - 240 кредитів ECTS, в тому числі 179 кредитів ECTS – обов'язкові дисципліни, 61 кредитів ECTS – дисципліни за вибором студента. 

Термін навчання - 1 рік 4 місяці

Ліцензійний обсяг - 50.

Кредитів - 90 кредитів ECTS, в тому числі 66 кредитів ECTS – обов'язкові дисципліни, 24 кредити ECTS – дисципліни за вибором студента.