192 Будівництво та цивільна інженерія (Технологія виробництва будівельних та дорожньо-будівельних матеріалів і виробів)

Підготовка фахівців спрямована на вирішення складних професійних задач в будівельній галузі, пов’язаних з спеціальними видом діяльності випускника – технологічним аспектом виробництва будівельних та ДБМ і виробів на їх основі на спеціальних виробничих підприємствах, а також їх застосуванням при урахуванні дії транспортного навантаження та факторів оточуючого середовища. Передбачена практична підготовка в лабораторіях ХНАДУ в тому числі сертифікованій лабораторії кафедри та аналогічних лабораторіях та технологічних лініях підприємств дорожньої та  будівельної індустрії згідно договорів на співробітництво та співпрацю.

Освітньо-кваліфікаційний рівень

Термін навчання - 1 рік 4 місяці

Ліцензійний обсяг - 25

 

 

Кредитів – 90 кредитів ЄКТС, в тому числі 66 кредитів ЕКТС – дисципліни обов’язкової підготовки, 24 кредити ЄКТС – дисципліни за вибором студента

Термін навчання - 4 роки

Ліцензійний обсяг -  15

Кредитів - 240 кредитів ЄКТС, в тому числі: 29 кредитів ЄКТС – дисципліни обов`язкової підготовки, 12 кредитів ЄКТС – дисципліни за вибором аспіранта, 199 кредитів ЄКТС -дисертаційні дослідження.