192 Будівництво та цивільна інженерія (Автомобільні дороги та аеродроми)

Особливості програми - спеціальна  освіта  в  області  будівництва  та  цивільної  інженерії, спеціалізації на  вищих  рівнях  за  напрямком  «Автомобільні дороги та аеродроми». 

Передбачає практичну підготовку на базі навчальних лабораторій ХНАДУ, на провідних підприємствах відповідного профілю діяльності згідно угод про співпрацю, а також згідно з програмами студентської академічної мобільності.

Освітньо-кваліфікаційний рівень

Термін навчання - 3 роки 10 місяців.

Ліцензійний обсяг -  100.

Кредитів - 240 кредитів ECTS, в  тому числі до 180 кредитів ECTS – нормативні дисципліни, не менше 60 кредитів ECTS – дисципліни за вибором студента.

Термін навчання - 1 рік 3 місяці

Ліцензійний обсяг - 100

 

Кредитів - 90 кредитів ЄКТС, в тому числі: 67 кредитів ЄКТС – дисципліни обов`язкової підготовки, 23 кредита ЄКТС – дисципліни за вибором студента.

Термін навчання - 4 роки

Ліцензійний обсяг -  15

Кредитів - 240 кредитів ЄКТС, в тому числі: 29 кредитів ЄКТС – дисципліни обов`язкової підготовки, 12 кредитів ЄКТС – дисципліни за вибором аспіранта, 199 кредитів ЄКТС -дисертаційні дослідження.

Документи до громадського обговорення