152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (175 Інформаційно-вимірювальні технології)

Метою освітньої програми є підготовка фахівців, здатних до комплексного розв’язання складних задач розробки та використання засобів вимірювальної техніки, використання інформаційних технологій для опрацювання результатів вимірювання та автоматизації метрологічної діяльності при виконанні організаційних та технічних робіт, прикладних досліджень у сфері метрології та метрологічної діяльності. Орієнтація на дорожньо-будівельну галузь є відмінною рисою освітньої програми.

Ступінь вищої освіти

Термін навчання - 3 роки 10 місяців

Ліцензійний обсяг - 40

Кредитів - 240 кредитів ECTS

Термін навчання - 1,5 роки

Ліцензійний обсяг - 10

Кредитів - 90 кредитів ECTS

Термін навчання - 4 роки

Ліцензійний обсяг - 

Кредитів - ECTS